POSLEDNÍ ČLÁNKYServer Wikileaks dnes uvolnil další sérii diplomatických depeší, mezi kterými byl i gratulační dopis Muammara Kaddáfího pro prvního černošského prezidenta Spojených států amerických, Baracka Obamu.

 

Vážený pane prezidente Obamo,

poprvé mám to potěšení poslat blahopřání americkému prezidentovi, jménem celé Afriky a Společenství sahelských a saharských států, Unie arabského Maghrebu a jménem všech arabských vůdců. Jelikož se obnovily vztahy mezi našimi zeměmi, můžeme Vám poblahopřát od srdce, protože jste synem Afriky. Bůh dává vládu tomu, komu ji přeje a ubírá ji tomu, tak jak si on přeje; drží v objetí ty, kteří jsou blízcí jeho srdci a stejně tak pokoří toho, koho pokořit chce. Ve svých rukou uchovává vše dobré a je všemocný; a On přísahal náklonost těm, které považuje za slabé a odkázal jim Zemi. Černí byli považováni za slabé, a byli odvezeni do Ameriky jako otroci, nebo byli smluvně vázaní sluhové. Hlavní je, že černoši nemají pocit méněcennosti a nenapodobují Yankees. Musí prokázat, že jsou rovnoprávní k bílým a sdílejí stejný kontinent; že bílí sami o sobě nejsou původní domorodci, ale že přišli ze zámoří; že černoch není o nic méně schopný než běloch; a že černá pleť se prosadí ve světě, jak je předpovězeno v Zelené knize. Vzdávám poctu Američanům, kteří Vás vybrali v těchto historických volbách na tak vysokou pozici, že můžete provést změny, které jste jim slíbil a kvůli kterým se shromáždili kolem Vás. My doufáme, že povedete Spojené státy americké cestou dobra, cestou respektování suverenity lidu a budete sledovat politiku neutrality.

S pozdravem
Muammar Kaddáfí

Volba lidskosti