POSLEDNÍ ČLÁNKYNormální selský rozum (dovolím si ocitovat):

„Bez agentur by nemohla fungovat finanční globalizace. Bez nich by nějaký pan XY v německé družstevní bance nemohl nakupovat obskurní produkty v New Yorku, protože by musel přiznat, že nemá šajnu, co kupuje. Když je na tom ovšem AAA, tak to stejně koupí.

Bez agentur by rozhodoval akorát o tom, jestli půjčí Fritzovi z vedlejší dědiny na nový hovnocuc. Nepůjčil by mu, protože by věděl, že ho Fritz nejspíš prochlastá. To je příklad bankovnictví postaveného na dlouhodobých vztazích (relationship banking).

Alternativou jsou ratingy, scoringy a jiné kvantitativní rozhodovací modely, které řeknou, že Fritz je C12A, takže se mu půjčí, protože model neví, že chlastá. Bez těchto udělátek by banky mohly fungovat jen na lokální a možná národní úrovni. Celá ta abeceda ABS, CDO a jiných „inovací“ stojí na tom, že čísla a občasná návštěva kravaťáků dokážou dostatečně často zachytit signály, že Fritz chlastá, takže lokální znalost není potřeba.

Chcete-li globální trhy, musíte mít ratingovky, i kdyby všude viděly bílý myši a slona pokaždé přehlídly.“

Samostatná akticita EU:

Neuvěřitelné: Nové nařízení EU má donutit naše banky kupovat více dluhopisů eurozóny.

Dále předpokládám, že sledujete mediální zpravodajství o krizi více než kurzy. Podle mého se v poslední době staly 2 důležité věci:

Zlato začíná prokazovat svoji monetární vlastnost, tedy, že se pohybuje obráceně než ostatní aktiva. Například nyní už dosahuje ceny platiny, dříve celkem stabilně jenom do polovičky. Zlata je mnohem více než platiny a jeho potřebnost pro průmysl je menší než u platiny.

Druhá, podstatnější vlastnost je, že se dostalo do běžného zpravodajství. Kromě samostatných sdělní o zvýšených nákupech apod, je hlášen pohyb ceny oproti akciím na Wall street.

Proto si myslím, že vstupujeme do předmaniakální fáze.  Nyní se chytřejším ovečkám, které sledují denní zpravodajství, začně vytvářet před očima to, co bylo k vidění před 5 lety.

Až je to naučí, vybuchne exploze ceny. První psychologická hranice je 2000 USD. Další srovnatelná s účinky na vědomí 5000 USD. Nikdo nedokáže říci, kdy  a kam se to může posunout, protože nikdo neví, co ti pánové v cetrálních bankách chtějí a budou dělat a co budou dělat, i když teď si myslí že nebudou.

V každém případě jsou nulové sazby vyhlášení FEDem na 24 měsiců dopředu totálně likvidační pro nebankovní podnikání a velmi podporují růst ceny zlata.  Nemá smysl nechávat ležet peníze za nula procent s  jistotou dramatického poklesu jejich kupní síly, když mohu kopit něco, co lze dobře prodat, dokonce i za víc, než koupit. Nárůst ceny ponese v sobě skrytou úrokovou sazbu. Pokud banky ještě budou schopny tomuto čelit, tak se musí snažit, aby půjčky v hotovosti měly vyšší úrokovou sazbu než průměrný roční nárůst ceny. Jestliže by se jim toto nepodařilo, pak lze do toho investovat i z dluhu, což je stav, ve kterém jela hypotéční bublina USA. Tato zlatá bublina může splasknout, ale je tu oproti nemovitostem rozdíl. Ten kov je dělitelný, takže nepřijdete o celý dům za  500 000  USD kvůli dluhu 200 000. Prostě jenom zlikvidujete dluh odprodejem části zlata. Nemovitost v Alabamě se špatně prodává, ale někde jinde by to šlo lépe. Nemovitost je nepřemístitelná, komodity ano. Nemovitost ztratí za 50 let způsobilost k užívání, zlato ne.

Protože byl růst ceny vždy exponenciální, tak ty skoky porostou.  Všiměte si, prosím, různých komentářů o malých likviditách zlata. Není to pravda. Likvidita zlata je 100 MLD. USD denně a poroste s cenou.

A nyní ještě jedna moje maličko starší úvaha z 6. června 2011, reaguji v ní na text Gabriely Hradecké Jak lze (ne)rozumět ekonomii.

Souhlasím s autorkou na 100 procent s výrokem, že z dluhů nás poctivá práce nedostane a to včetně tvrzení, že poctivou prací nevznikne ani jedna koruna. Za poctivou práci považuji jakoukoliv, která je někomu dobrovolně k užitku (chce jí), i kdyby to mělo být utírání zadků.

Tvrdím, že užitečnou prací vznikne užitek (hodnota), která sama nemá peněžní povahu. Teprve její směnou na trhu za oběživo se  na účtu tvůrce hodnoty mohou objevit peníze. To znamená, že zvýšená produkce jablek, cibule, automobilů, céček (hodnot) může mít za následek sníženou produkci peněz (záleží na výsledku směny). Tato možnost ještě neznamená špatný okamžik. Zamysleme se prosím nad tím jak vypadá dostatek? Podle mě dostatek vypadá tak, že si jej ani neuvědomujeme, vypadá přirozeně a skoro zdarma ( tedy vyjádřeno v penězích bezcenně).

Příkladem budiž voda. Nevím o nikom, kdo by odměřoval litry vody do vany, kdo by si vyprávěl, že dnes si dal 2 sklenice pramenité vody, ani o tom, že nashromáždil v bazénu velkou hodnotu. Vloni  rostlo tolik praváků, že jsem pro běžné kusy více než 5 metrů ani neodbočoval. Byl jich dostatek. Pokud se ale zaměříme na finační výnosy s podnikatelské činnosti, tak nadbytek produkce poničí ceny, tedy finanční výsledky. Myslím, že v tom čase praváků se žampiony prodávaly špatně. Čili abych se vrátil k původnímu textu: Usilovnou prací si možná vytvoříme větší hodnoty (to pouze za nízkého podílu zdaňování usilovné práce), ale skoro jistě nabudeme méně peněz (to kvůli následkům nadprodukce na cenu).

Ptejme se, jaká je vlastně naše základní otázka. Podle mého základní otázka v tomto textu vyslovena není. Jsou tu pouze některé reakce na základní odpověď na nevyslovenou základní otázku.

Nevyslovovaná základní otázka zní: Jak se stát bohatým (tj. mít hodně peněz)?

Nuže tedy, jak vlastně vypadají základní odpovědi na základní otázku ?

No a podívejte se do televize, novin, bank, pojišťoven, politických stran , cirkusů a do škol a všude Vám poradí, že právě s nimi a to pro každého potenciálního klienta, tedy pro všechny.

Nepřekvapí, že laikové tomu alespoň na čas uvěří, překvapí, když to vypadá, že tomu uvěřili aktéři jako pan Zahradník. Uvěřit vlastní propagandě je cesta k sebezáhubě.  Naštěstí v poslanecké sněmovně nikdo takový, kdo by pracoval a věřil v lepší budoucnost založenou na práci, není. Tím je to logicky vpořádku a věcně špatně.

Čili, abych ponechal prostor panu Zahradníkovi: Ano, naše lepší budoucnost je bez kradení a je dosažitelná jedině přes usilovnou práci. Nicméně tím se skoro jistě nepodaří splatit dluhy vzniklé v tomto peněžním modelu.

Částečně souhlasím s tvrzením, že současní nezaměstnaní nemohou za svoji pozici ve společnosti. Uvedu následující příklad. Máte ve firmě 2 zaměstnance se špatnou pracovní morálkou . Musíte z firmy propustit přebytečného. Propustíte jednoho z těch 2 a je pravděpodobné, že bez změny jeho přístupu si práci nezíská. Takhle jsou mnozí po právu vnímáni. Horší hospodářské situce přinutí propustit i slušné zaměstnance, kteří ve statistikách, ale po určité době i na ulici jsou nerozlišitelné od těch prvních. Logika je jednoduchá. Jeden nepotřebný belgický kulomet pro nepotřebnou, možná až nelegální jednotku za 900 000 Kč  na dluh znamená  jednoho nezaměstaného. NATO ale zbrojí megalomansky. V roce 2020 má mít 80 000 křídlatých raket. 5000 na Sadáma stačilo. Na koho jsou ty další? Viz West to have 80,000 cruise missiles by 2020 – interview.

Nyní zpět k problematice Číny. Autorka je zděšena, že do Číny přitékají v jednom okamžiku dolary, které se stávají zdrojem  nově emitovaných yuanů. Takže se jí jeví, jakoby se peníze v tom okamžiku zdvojily. Dále dovozuje podhodnocenost čínské měny a skoro předpokládá vyrovnání ekonomiky na pricipu komparativních výhod a vybalancovaného směnného kurzu.

Tato politika FEDu, kdy rozvojové ekonomiky apreciují svoje měny k USD, pochází od roku 1971, kdy byl zaveden floating kurzu. Toto není náhoda, ale vědecky vykalkulovaný vysavač hodnot za znehodnocující se peníze. Autorství floatingu se přisuzuje Friedmanovi a  odhalení jejich skutečného záměru Feketemu. Viz GOLD IN HOARDS versus GOLD ON THE GO, Splitting the Roman Empire into two halves, Antal E. Fekete, Gold Standard University, How much gold?

Nebyl bych rozhodně tak optimistický, že úprava kurzu yuan/ USD znovunastolí lepší rovnováhu.

V takovém případě cena čínského zboží vzroste, ale nemusí překročit produční ceny USA a   Evropy. Jenom nás sandály budou stát místo 300 Kč 400 Kč a pořád budou čínské.

Určitě vzroste spotřeba energií v Číně, což musí s rostoucím kurzem yuanu nutně dramaticky zvýšit ceny ropy v USD a Eurech. Protože i nadále je bankovní sektor klinicky mrtvý, bude FED nucen držet úrokové sazby dole. To znamená QE3456789, další tisk USD na zaplacení minulých dluhů výmarskou metodou, znamená to ztrátu víry v USD a tedy ztrátu největšího nástroje financování jejich globálních zájmů. To znamená apreciaci Eura, to znamená reálné zvýšení cen Eurodluhů (Řecko kolaps), to znamená likvidaci zadlužených produkcí v Evropě, to znamená pokles cen zboží z USA, to znamená že prosperovat mohou například US firmy vyrábějící v USA se sníženými náklady a prodávající na Evropském trhu levně při vysokém Euru, to znamená hledání cest k devalvaci Eura, to znamená nějaké užitkově nesmyslné keynesiánské (Eurotunel) megavýdaje států ( lidem se peníze do rukou nedají) , to znamená znehodnocení Eura a zvýšení dluhů a to znamemá reálný výsledek nevyslovené otázky jak lze zbohatnout.

Mimo Evropu  znamená prudké zvýšení cen potravin a hlad. Migrace, emigrace.

Taková biopaliva, tedy topení potravinami by bylo pro moji babičku neodpustitelným hříchem. Další nesmysl, který je věcně špatně a logicky správně vede k lepšímu finačnímu výsledku.

S ohledem na autorčinu víru v rovnováhu na tomto trhu konstatuji, že s globálím centrálním bankovnictvím nelze o nějakých rovnovážných cenách hovořit. Pravidla určuje nejsilnější. Jeden prsten vládne všem.

K tématu dále:

Příštipkář
Neviditelný pes – diskuse


Pěkné a ještě lepší léto se skutečnými hodnotami vám přeje Finn Engle

Volba lidskosti