POSLEDNÍ ČLÁNKYOdborný tisk mě již dlouhou dobu irituje svým balamucením a někdy až nechtěnou bezelstností. Nebo je chtěná a potom je to ještě horší.

Slovo spekulace může mít i pejorativní význam a širší skupiny obyvatelstva by se i dušovaly, že nikdy v životě nespekulovaly a ani spekulovat nechtěly. Jenže.

Každá bezhotovostní koruna je svěřena bankovní soustavě až do okamžiku převedení na hotovost a vyzvednutí. V takovém čase jsou tyto peníze někde v oběhu a pokud vynášejí úrok, tak i klient byť mizerně je pasivním podílníkem tohoto kolotoče.

V aktivních modelech se dá spekulovat nákupem při očekávání růstů či prodejem při očekávání poklesu. Zatímco nákupy vypadají docela normálně, tak tzv shortování vypadá jako ničemná činnost, zejména, když odborný tisk asi tak za poslední rok 100× a pokaždé stejně překroutil výhrady regulátorů o zákazech.  Poslední takové sdělení je například zde: Německo chce prosadit evropský zákaz naked shortů, jinou cestu z propasti pro trhy nevidí.

 

Jaký je rozdíl mezi shortem a naked shortem

Abyste mohli udělat short, musíte si od stávajícího držitele, například penzijního fondu půjčit akcii. Vy si myslíte, že cena půjde dolů výrazně a proto ji včas prodáte, vlastník si to nemyslí (jinak by to určitě udělal sám), ale nechá si zaplatit od Vás nějaký pevný poplatek za zápůjčku. Čili vlastník vám vyhradí svoji akcii, kterou prodáte a zaplatíte úrok  V tomto okamžiku jsou na trhu stále stejné počty stejných cenných papírů, jenom VY jako aktivní shortaři je za nějakou dobu musíte nakoupit zpět, abyste je mohli vrátit.  Tento short nikomu v ničem nebrání. Vlastníci nemusí půjčovat, mohou sami prodávat, teprve v případě, že preferují jistotu příjmu ze zápůjčky oproti nejistotě poklesu přistoupí na výše popsaný model. Četnost žádostí o zápůjčky je také velmi dobrý indikátor o mínění obchodníků.

 

Naked short je podraz

Nějaký člověk, pro mě podvodník, prodává něco co nemá a ani si nepůjčil. On jenom předstírá, že něco má a většinou drze tvrdí, že je to jeho liberální volnotržní právo. V takovém případě se na trhu mohou objevit nevídané počty akcií, které nepochybně srazí cenu zcela v rozporu s dobrými mravy. Zneužití se mohou dopouštět takové subjekty, které přímo participují na burzách, protože mezi kontraktem  a doručením je aplikováno pravidlo T+X, kde X je doba, kdy se kontrakt má vypořádat a současně doba, kdy se na to nedá přijít.

Takže po přečtení odborného článku opět nevím, jestli Evropa chce zakázat naked short nebo jakýkoliv short.

Pěkný víkend a pokud možno bez ekonomiky přeje Finn Engle

Volba lidskosti