POSLEDNÍ ČLÁNKYArchiv: 5 . Leden 2012, Čtvrtek

<!--:cs-->Novela zákona o zaměstnanosti + kdo jak hlasoval<!--:-->

Nově by agentury práce měly dostat na každého uchazeče o zaměstnání, kterému budou zprostředkovávat zaměstnání, příspěvek 5 tisíc korun, za umístění uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru na dobu neurčitou 1 250 Kč a za setrvání umístěného uchazeče o zaměstnání v pracovním poměru na dobu neurčitou po dobu nejméně 6 měsíců 500 Kč. Na 90 tisíc takto zaměstnaných osob by byly náklady ve výši až 180 milionů korun. Kritici hovoří o plíživé privatizaci funkcí úřadu práce, která zatíží ve svém důsledku státní rozpočet, problematika nezaměstnanosti je řešena na základě tržních mechanismů a snižuje roli státu v aktivní politice zaměstnanosti.

<!--:cs-->Malý kurz němčiny pro lékaře - Závěr lékařské zprávy - propuštění (III)<!--:-->

Bei subjektivem Wohlbefinden und hämodynamischer Stabilität entlassen wir Frau/Herrn _______ in Ihre ambulante Weiterbetreuung, für deren Übernahme wir uns bedanken. Bei deutlich gebessertem Allgemeinbefinden und stabilen Kreislaufverhältnissen entlassen wir die Patn./der Pat. am _____ in Ihre ambulante Weiterbetreuung. In stabilem Allgemeinzustand entlassen wir Herrn/Frau _____ am _____ in Ihre ambulante Weiterbetreuung.

1
Volba lidskosti