POSLEDNÍ ČLÁNKYArchiv: 16 . Prosinec 2015, Středa

Pokud budete po demonstraci někdo do Gradu, skovejte si prosím transparenty

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

1
Volba lidskosti