POSLEDNÍ ČLÁNKYVelkým překvapením sobotní konference Demokracie versus totalita v 21. století pořádané Hnutím za přímou demokracii (HzPD) byl česko-americký performer Milan Kohout, signatář Charty77, který byl v roce 1986 vyhoštěn z Československa.

Po šestadvaceti letech žití v USA, kde učil na univerzitě v Bostonu, se vrátil do České republiky, aby zde prožil něco, co nazval „Zastydlý antikomunismus a můj kulturní šok aneb z jedné totality do druhé.“

 

Ačkoliv byl v minulosti vyhoštěn z Československa, po šestadvaceti letech usedl na židli vedle Vojtěcha Filipa a dokázal s ním diskutovat o demokracii a totalitě v 21. století.

 
 
Zkušenosti s učením na univerzitě v Bostonu

Ačkoliv byly americké univerzity po desetiletí vystaveny neoliberálnímu směru v politice, tak tomuto vlivu odolaly mnohem lépe než ty české. Studenti v Americe jsou drtivě levicoví.

Za vše hovoří i to, že manželka viceprezidenta Dicka Cheneyho veřejně prohlašovala, že americké univerzity jsou semeništěm levičáků a mělo by se proti tomu zakročit.

Po návratu do České republiky Milan Kohout zažil kulturní reverzní šok, anglicky Reverse Culture Shock. A šokoval ho právě nedostatek levého spektra na univerzitní půdě.

Například v Americe se běžně vyučuje marxismus, anarchismus, komunismus a jiné ismy, ale v České republice se chováme, jako by to snad bylo něco disidentského.

Studenti v Americe jsou v drtivé většině levicově smýšlející a ve většině případů zosobňovali i rostoucí část celospolečenského vzdoru proti totalizujícímu se kapitalismu v USA. Byl to ten vzdor, který nedávno vyústil v Occupy Wall Street, o kterém opět česká média nepodávala žádné zprávy. Occupy bylo obrovské protikapitalistické hnutí ve 350 velkých městech Ameriky.

„U studentů v České republice vidím snahu vytvořit hnutí Occupy Humanismus a Solidaritu, či Occupy Všeobecnou deklaraci lidských práv,“ prohlásil na adresu mladých pravicových a konzervativních studentů v Čechách. „Šokován tímto paradoxem jsem to nazval zastydlý antikomunismus.“

Zastydlý antikomunismus znamená absenci chápání současných společenských změn ve světě. Tento termín je odvozen z lékařského termínu zastydlá puberta, která vede k absenci rozvoje pubertálních změn, a to jak u žen, tak u mužů.

Čeští studenti jsou pravicoví a konzervativní, protože jim prý jde o osobní svobodu. Studenti v Bostonu bojují proti pravicovým kapitalistickým ideologiím, protože jim ale jde také o osobní svobodu a lidskou důstojnost.

„Při posttotalitním syndromu děti simulují mentální poruchy svých rodičů, trpících oním zastydlým antikomunismem, který jim brání v rozvoji chápání vyšší komplexnosti současných světových společenských změn. Změn, které jsou jimi nepovšimnuty, ale probíhají už i za humny České republiky. Zde můžeme zmínit masová hnutí mladých i starých proti kapitalismu v západní Evropě. Možná je to tím, že čím víc si jejich rodiče uvědomují, že kapitalismus nefunguje a fungovat nebude, tím víc se stávají urputnějšími antikomunisty a antilevičáky.“

 

Volba lidskosti