FACEBOOKOVÝ DETEKTIV


Facebookový detektiv dokáže najít různé informace o facebookových profilech. Jediné, co potřebujete, je znát ID profilu, o který se zajímáte.

1. Přihlašte se na Facebook

2. Jděte na zájmový profil

3. Zkopírujte url adresu profilu

4. Nechte si ji převést na ID, například tady.Pozn. Časem vytvoříme vlastní skript.

5. ID profilu vložte níže do polí a hledejte.


PříspěvkyPříspěvky, které profil napsal

Příspěvky, ve kterých je profil označen

Příspěvky, pod kterými profil komentoval

Příspěvky, které se profilu líbily


Fotografie


Fotografie s označeným profilem

Fotografie nahrané uživatelem

Fotografie, na kterých je profil označen

Fotografie, které profil okomentoval

Videa, na kterých je profil označen

Fotografie, které se profilu líbily


OstatníSkupiny, ve kterých je profil členem.

Soukromé skupiny, ve kterých je profil členem.

Přátelé profilu.

Stránky, které se profilu líbí.


POSLEDNÍ ČLÁNKY 

Adam B. Bartoš před soudní síní (Praha, 26. 1. 2018)

Adam B. Bartoš před soudní síní (Praha, 26. 1. 2018)


 

V pátek 26. ledna 2018 uznal Obvodní soud pro Prahu 1 Adama B. Bartoše vinným z podsouvání negativního pohledu na Židy, židovské instituce i židovskou víru a uložil mu dvouletý podmíněný trest s tříletým odkladem. Rozsudek není pravomocný.

Státní zástupkyně žádala pro Adama B. Bartoše trest odnětí svobody, a to především z toho důvodu, že ač byl již souzen například za projev u hrobu Anežky Hrůzové v Polné, nijak se z toho nepoučil a v trestné činnosti nadále pokračuje.

Naopak obhájce Robert Cholenský zastává názor, že žádný demokratický stát by neměl vést se svými občany politické procesy. Upozorňoval například na případ Germara Rudolfa, který zpochybňuje holocaust a jehož publikace jsou volně prodejné jako odborná literatura. Již neuvedl, že německý chemik Rudolf musel ze své země před vězením uprchnout. V Německu byl totiž v roce 1995 odsouzen ke 14 měsícům odnětí svobody za Rudolfovu zprávu, ve které popírá holocaust. Byly mu i zmrazeny účty s penězi, které vydělal prodejem zakázaných publikací.

Adam B. Bartoš ve své závěrečné řeči parafrázoval obhajobu Milady Horákové před komunistickým soudem v roce 1950. Dále tvrdil, že není souzen, protože by porušil zákon, neb soudkyně nepovolila ani čtení knih, za které je souzen, ale je souzen z politických důvodů, aby ho zastrašili a donutili ho stáhnout se z politického života. Apeloval na soudkyni, aby byla odpovědná, dbala soudcovského slibu a zachovala si své svědomí. Na závěr řeči uvedl, že je nevinný.

Po přerušení hlavního líčení soudkyně uznala Adama B. Bartoše vinným z toho, že cíleně předestíral a podsouval negativní pohled na Židy, židovské instituce i židovskou víru, předkládal překroucená, selektivně vybraná, neprokázaná a neprokazatelná tvrzení. Všem paušálně přisuzoval negativní vlastnosti a tvrdil, že Židé nadsazují počet mrtvých v koncentračních táborech. Zároveň zpochybňoval techniku zabíjení v plynových komorách, ačkoliv je historicky nevyvratitelné, že se tohoto nacisté dopouštěli. Trestnou činnost páchal veřejně tiskem, prostřednictvím internetové sítě a v projevech na veřejných shromážděních.

Volba lidskosti