POSLEDNÍ ČLÁNKYPolitické hnutí Nová antikapitalistická levice vydala výzvu Romům, aby svou účastí podpořili protivládní protesty. Antikapitalisté argumentují, že Romové jakožto převážně sociálně slabí mají zájem na pádu vlády a konci vládních reforem. Dále vysvětlují Romům, že svojí účastí na protestech nejlépe napomohou překonání dělících linií mezi nimi a majoritní společností.

Celý text výzvy:
Výzva NAL Romům: Připojte se k demonstracím proti vládě!

Romky a Romové,

levicové aktivistické politické hnutí Nová antikapitalistická levice, se kterým se někteří z vás již setkali na protifašistických akcích, vás vyzývá k účasti na demonstraci proti vládě, kterou svolalo spojenectví odborů, společenských organizací a občanských iniciativ STOP VLÁDĚ do Prahy na sobotu 21. dubna od 13:00 na Václavské náměstí v Praze.

Reformy Nečasovy vlády dopadají na všechny středně a nízkopříjmové skupiny obyvatel. O to tvrději dopadají na Romy, z nichž mnozí jsou v zoufalé sociální situaci.

Trpíte vysokou nezaměstnaností a sociálním vyloučením. Nyní k tomu ještě dochází k redukci sociálních dávek, zpoplatnění zdravotnictví a snahy o zpoplatnění vzdělání. To mnohé lidi již v tak děsivé sociální situaci dostane úplně do úzkých.

K tomu práva těch z vás, kteří práci mají, se chystá vláda tvrdě osekat. To ohrožuje vaše pracovní místa, stejně jako vaše platy!

Tomu je třeba říci jasné NE!

Chápeme, že sociální vyloučení Romů a opovržení, na které narážíte ze strany nemalé části většinové společnosti, mezi vámi a majoritou vykopal za posledních 20 let hluboký příkop.

V současné době ekonomické krize a takzvaných vládních reforem se také čím dál více členů majority dostává do sociální situace, kterou velká část Romů zažívá na vlastní kůži již deset, patnáct či dvacet let.

V posledních dvou letech vzrostla aktivita neonacistů, kteří se pokouší o pogromy v ghettech, jejichž počet prudce roste, nebo v lokalitách, kde bydlí větší počet Romů. Část majority se k nim přidává.

Neonacisté se nás snaží rozdělit tím, že nespokojenost lidí z majority s poměry v naší zemi se snaží namířit proti menšinám, a zejména proti Romům.

Tuto situaci nelze změnit pasivním čekáním na zázrak. Stejně tak se situace Romů nezlepší, pokud zůstanou Romové izolováni od zbytku společnosti.

Postavit se nahlas, veřejně a masově proti Nečasově vládě asociálních reforem po boku ostatních obyčejných lidí je ve vašem nejvyšším zájmu.

Je ve vašem zájmu, aby Nečasova vláda podala demisi a její reformy byly zastaveny a zvráceny! Stejně tak je ve vašem zájmu ve společném boji za společné zájmy s obyčejnými lidmi z majority začít překonávat propast, kterou mezi Romy a Gádži vykopal současný režim nezaměstnanosti, chudoby a hrabivosti mocných!

Přijďte na demonstraci 21/4 do Prahy!

Kontaktujte odboráře a protivládní iniciativy a přijeďte spolu s nimi demonstrovat! Nebo kontaktujte své romské organizace a žádejte je o zajištění dopravy!
Informace o všem, co se týká demonstrace, najdete na www.stopvlade.cz

 

O rubrice Protivládní hnutí: Články do této rubriky dodávají sami protivládní aktivisté. V současné době do rubriky přispívají členové ProAltu a Nové antikapitalistické levice.

Volba lidskosti