POSLEDNÍ ČLÁNKYArchiv autora (760)

<!--:cs-->S falešnými profily aktivistů se roztrhl pytel<!--:-->

V poslední době se s rostoucí islamofobií na české aktivistické scéně roztrhl pytel se zakládáním falešných profilů známých lidskoprávních aktivistů. Neznámý pachatel, který se mimo jiné dopouští trestného činu, se snaží tímto způsobem své nic netušící oběti zkompromitovat ve veřejném prostoru, případně se snaží získat podrobnější informace o jejím osobním životě, v nejhorším případě se snaží poštvat proti sobě navzájem různé aktivistické skupiny, či spáchat jménem oběti trestný čin, který následně nahlásí na policii.

<!--:cs-->Mezináboženská bohoslužba Za společný život - pokoj dalekým i blízkým<!--:-->

V sobotu 31. ledna 2015 od 11:30 do 12:00 se na Staroměstském náměstí u pomníku Jana Husa v Praze uskutečnilo ekumenické a mezináboženské bohoslužebné shromáždění Za společný život. Impulsem ke konání bohoslužby byl plánovaný pochod proti islamizaci ČR a Evropy, jehož účastníci podněcují k náboženské nenávisti – ten odstartoval na stejném místě ve 12:00 hod.

Svolavatelem bohoslužby byl evangelický farář z iniciativy Společně žít v míru Mikuláš Vymětal. Na Facebooku k bohoslužbě svolávala vedle nich ještě iniciativa Konexe. Společně založili facebookovou událost Za společný život.

<!--:cs-->Pavlína Bitarová - Má cesta k islámu a zase zpátky<!--:-->

V Kongresovém sále Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích se ve středu 7. ledna 2015 od 17:30 konala přednáška Pavlíny Bitarové nazvaná „Má cesta k islámu a zase zpátky“. Přednášku zorganizoval docent Přírodovědecké fakulty JU Martin Konvička, který je zakládajícím členem občanského sdružení Czech Defence League, dle měřítek MVČR pravicově extremistického.

Impulsem ke konání přednášky „na půdě Jihočeské univerzity“ dle vlastních slov docenta Konvičky bylo předvánoční zjištění, že za své vulgární chování bude postaven před etickou komisi Jihočeské univerzity.

<!--:cs-->Proč jsem „zasabotovala“ humanitární misi do Sýrie<!--:-->

Na přípravu tohoto článku nemám příliš času, protože za půl hodiny odjíždím na několik dní do světa, ze kterého budu mít jen velmi omezené možnosti k připojení se na internet. Přesto je nutné, abych se ještě dnes vyjádřila k tomu, proč jsem se rozhodla „překazit“ humanitární sbírku Svazu dobrovolných záchranářů Otrokovice (SDZO) určenou na pomoc křesťanům v Sýrii.

Počátečním podnětem, proč jsem se o sbírku začala zajímat, bylo, že navázali spolupráci s islamofobní iniciativou Islám v České republice nechceme (IvČRN). Ta již v minulosti pořádala jednu ilegální sbírku, ve které vybírala peníze na nákup nástrojů a vyplácení odměn pro své internetové hatery. Úkolem haterů je přitom kyberšikanovat a pronásledovat ideové odpůrce, tedy všechny lidi, kteří se odmítají připojit k šíření nenávisti vůči islámu. Kyberšikana přitom není žádná zábava, je to zločin, který může skončit smrtí oběti.

<!--:cs-->Jak stoupenci Islám v České republice nechceme vytrhávají věty z kontextu<!--:-->

Iniciativa Islám v České republice nechceme bývá vůči svým odpůrcům značně zákeřná. Cílenými provokacemi se vás snaží na sociální síť k napsání něčeho, co by za určitých okolností mohlo naplňovat skutkovou podstatu trestného činu, a když to napíšete, začnou okamžitě ukrývat příspěvky, které konverzaci předcházely, načež na vás podají trestní oznámení. Dnes si na jednoduchém příkladu ukážeme, jak lze naprosto změnit význam toho, co píšete na sociálních sítích, když vaše „citáty“ vytrhnou z kontextu.

<!--:cs-->Transparentní účet záchranářů z Otrokovic není transparentní<!--:-->

Na facebookové stránce Islám v České republice nechceme (IvČRN) se objevila výzva k finančnímu příspěvku pro záchranáře z Otrokovic, kteří se chystají za křesťany do Sýrie. Dobrovolníci mají zasílat finanční dar na transparentní účet 2600589700/2010. Tento účet ovšem u Fio banky transparentní není.

Z každého bankovního účtu lze vyčíst čtyřmístný kód banky, který je zpravidla uváděn za lomítkem v čísle účtu. U záchranářů z Otrokovic je kód banky 2010, což odpovídá Fio bance.

<!--:cs-->Musí syrské děti čekat na svého Wintona?<!--:-->

Před Strakovou akademií v Praze se na Mezinárodní den migrantů, tj. 18. prosince 2014 od 16:00 hodin, uskutečnil veřejný protest Musí syrské děti čekat na svého Wintona? Výzva vládě k přijetí syrských uprchlíků, který požadoval, aby vláda přehodnotila svůj postoj k přijetí syrských uprchlíků a natrvalo přesídlila alespoň 15 nemocných syrských dětí včetně jejich příbuzných do ČR. Shromáždění se účastnili nejen jeho příznivci, ale i jeho odpůrci z řad xenofobních skupin Islám v České republice nechceme (IvČRN), Pro-Vlast a České strany národně sociální.

<!--:cs-->Tisíce lidí potřebují svou KLIniKU<!--:-->

K obsazení Kliniky došlo 29. prosince krátce po poledni. Aktivisté v chátrající budově v Jeseniově ulici č.p. 60/786 odklízeli odpadky.

1. prosince objekt navštívili zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a policie a squatteři dostali třídenní ultimátum na vyklizení objektu. Podle zástupců úřadu o pět let chátrající budovu čerstvě projevila zájem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

2. prosince neregistrovaná občanská iniciativa Klinika vydala tiskovou zprávu, kde vystupuje jako mluvčí Arnošt Novák.

<!--:cs-->Respekt na koberečku extremistů?<!--:-->

Aktivisté skupiny Islám v České republice nechceme (IvČRN) se ohradili proti článku „Ostuda českého školství“, který pro časopis Respekt napsala mladá externí spolupracovnice z Univerzity Karlovy Bára Janauerová. Studenti Gymnázia Jana Keplera se rozhodli, že chtějí jedno odpoledne debatovat o islámu, a protože na jejich diskusi zamířila i vysokoškolská studentka Klára Popová se svým projektem Muslimové očima českých školáků, který je již delší dobu trnem v očích českých islamofobů, rozhodli se na školu tak trochu po svém „zaútočit“ sympatizanti iniciativy Islám v České republice nechceme.

<!--:cs-->Operace Ku Klux Klan zahájena<!--:-->

Minulý týden haktivistická skupina Anonymous zahájila kybernetické útoky proti americké teroristické organizaci Ku Klux Klan. Skupina tak reagovala na prohlášení klanu, ve kterém hrozili použitím smrtící síly proti pokojným demonstrantům v americkém městě Ferguson. Město se do světového povědomí dostalo poté, co tam jeden z policistů během letošních rozsáhlých nepokojů zastřelil černošského mladíka Michaela Browna. Během operace, která vešla ve známost pod tagem #OpKKK, haktivisté odhalili identity členů Ku Klux Klanu a DDoS útokem znepřístupnili jejich webové stránky. Následně převzali kontrolu na účtem @KuKluxKlanUSA na sociální síti Twitter.

<!--:cs-->Pražská služba přebarvila Lennonovu zeď na bílo, podívejte se, jak vypadala před „útokem“<!--:-->

Jen s malým pochopením byl veřejností přijat „projekt“ mladých umělců Pražské služby nazvaný Wall is over!, kteří se na 25. výročí pádu komunistického režimu v Československu rozhodli na bílo přemalovat Lennonovu zeď, tak jako to dělával totalitní režim, aby umlčel vzkazy, básně a obrazy svých odpůrců.

Studenti svým činem chtěli odkázat k těmto revolučním událostem a vyjádřit vzpomínku k 17. listopadu a poskytnout volný prostor k novým vzkazům současné generace. Pro svůj čin ale nenalezli příliš pochopení a majitel zdi na ně podal trestní oznámení.

<!--:cs-->Protest proti sociálním nespravedlnostem<!--:-->

Jan Májíček uvedl, že polistopadové změny nám přinesly sociální stát, který zeštíhlil do podoby anorektika, výhodou má být to, že občané nejsou zatíženi přebytečnými kily sociálního zabezpečení a jsou tak více flexibilní. Plnohodnotné zaměstnání je nahrazeno částečnými úvazky a dohodami o provedení práce.

Chceme se přiblížit vyspělým zemím, ve kterých neplnohodnotné pracovní úvazky překračují 40 %? Chceme se zbavit ochrany pracovních podmínek, zaměstnaneckých práv, protože jsou, jak všichni dobře víme, neb jsme uvědomělí zaměstnanci, překážkou pokroku a rozvoje? Jak označit stát, kdy lidé, kteří pracují a mají často i více zaměstnání, se pohybují nad hranicí chudoby? Takové označení existuje jen jedno a to je pracující chudoba.

<!--:cs-->Humorem za zářné řízky! <!--:-->

Již po třetí prošel Prahou satirický karnevalový průvod Sametové posvícení, který je oslavou občanské společnosti. Za pomocí masek v nadživotní velikosti se účastníci snažili vyjádřit nejpalčivější problémy současnosti.

Letošní motto: Humorem za zářné řízky!

„Cílem Sametového posvícení je oslavit 17. listopad tvůrčí a pozitivní energií, se kterou vyjádříme své občanské postoje. Karnevalová forma umožní zachovat si kritický odstup a vědomí, že s osobní svobodou jde ruku v ruce i odpovědnost za svět, ve kterém žijeme,“ uvádí organizátoři na sociální síti Facebook.

Volba lidskosti