Evropa


POSLEDNÍ ČLÁNKYArchiv autora (347)

Zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol k palestinské ambasádě: Chystané kroky ke zvýšení bezpečnosti v okolí městské části Praha-Suchdol (5)

K bezpečnostní situaci v oblasti nové palestinské ambasády se krátce vyjádřil i Karel Prommer, ředitel Obvodního ředitelství policie Praha I. V krátkosti shrnul několik statistických dat o nízké kriminalitě v obvodech Lysolaje, Sedlec a Suchdol, zmínil posílení hlídek a možnost zvýšení dohledu nad oblastí kamerovým systémem. Kamerám se dále podrobněji věnoval Martin Vondrášek, ředitel krajského ředitelství hlavního města Prahy. Eduard Šuster, šéf pražských strážníků, plánuje posílit oblast o jednoho strážníka. Podle Karla Prommera je na Praze 6 ročně spácháno přes 4200 trestných činů, ale v obvodu Lysolaje, Sedlec a Suchdol jich bylo spácháno pouze 200.

Solidární akce na podporu zadržených squotterů z Neklanovy ulice

Včera po deváté hodině večerní se konala spontánní solidární akce na podporu zadržených squotterů z Neklanovy ulice (Praha, Výtoň), kteří mají být v neděli souzeni. Podporovatelé nejen českého squottingu se sešli v Kongresové ulici před policejním sídlem, kde jsou jejich kamarádi předběžně zadržení, aby jim hlukem vyjádřili svou podporu. Ač byla akce spontánní a svolaná na poslední chvíli, na místo dorazila stovka osob, mezi nimi i squoteři, kteří sice zadrženi nebyli, ale soudní spor se jim nevyhne. Kromě nich byli mezi přítomnými i významní představitelé anarchistické scény a různých lidskoprávních organizací.

Zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol k palestinské ambasádě: Vyjádření šéfa pražské policie Martina Vondráška (4)

Na mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol přišlo sdělit svá stanoviska a pro veřejnost zpřístupněné výsledky vyšetřování několik vysoce postavených policejních úředníků, mezi nimi i Martin Vondrášek, ředitel Krajského ředitelství hlavního města Prahy. Ani pro Martina Vondráška oblast Suchdole není neznámá. Do prvního ledna jezdil do Suchdole do rady pro spolupráci s praxí České zemědělské univerzity na Technickou fakultu. Do Suchdole zavítal i prvního ledna, aby získal veškeré informace o výbuchu v palestinské rezidenci a po ohledání místa činu si oba dva objekty prošel.

Zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol k palestinské ambasádě: Vyjádření náměstka ministra zahraničních věcí Karla Borůvky (3)

Zaměstnanci ministerstva byli okamžitě po výbuchu v kontaktu s palestinským ministerstvem zahraničí. Do České republiky přijela speciální palestinská delegace, která jednala s 1. náměstkem ministerstva zahraničních věcí ČR Jiřím Schneiderem. Přijel také speciální vyšetřovací tým palestinské strany. Karel Borůvka dále uvedl, že činnost jakékoliv ambasády v České republice, ale i jinde ve světě, se řídí podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. Stát, který má ambasádu v zahraničí, vychází z daných konvencí a z daných zvyklostí, čili ambasáda užívá jistých imunit a výsad. Stát pak může vycházet z toho, že ambasáda je nedotknutelná.

Zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol k palestinské ambasádě: Vyjádření členů Rady městské části Praha-Suchdol (2)

Dne 1. ledna odpoledne proběhla několika hodinová evakuace obyvatel v blízkém sousedství ambasády. V souvislosti s nálezem zbraní se ministerstvo zahraničních věcí ohradilo proti porušení českého a mezinárodního práva a požadovalo po palestinské ambasádě vysvětlení. Dne 9. ledna se chargé d’affaires Džadalláh Sabatín omluvil obyvatelům městské části za narušení klidu a vyvolání obav. Městská část vyslovila soustrast nad úmrtím palestinského velvyslance Džamála Muhammada Džamála. Dne 10. ledna proběhla před ambasádou demonstrace na podporu požadavku jejího přemístění mimo území Suchdola.

Zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol k palestinské ambasádě: Vyjádření Velvyslanectví Státu Palestina v Praze o situaci po výbuchu v jejich rezidenci (1)

Druhá stránka tohoto incidentu bylo nalezení 12-ti kusů starých zbraní České republiky. Všechny tyto zbraně byly v osmdesátých letech minulého století poskytnuty buď jako dary oficiálními československými institucemi palestinským představitelům, kteří navštěvovali Československo a byly předány jako dary reprezentující významný český zbrojní průmysl, a nebo byly československým Ministerstvem vnitra poskytnuty velvyslanectví pro účely ochrany palestinských delegací během jejich častých návštěv. Potvrzujeme, že tyto zbraně nikdy nebyly použity.

Protest před palestinskou ambasádou v Suchdole: S čím kdo zachází, tím také schází.

Před novou budovou palestinské ambasády v pražském Suchdole, kde před deseti dny tragicky zahynul velvyslanec Džamál al-Džamál při údajném výbuchu trezoru, se demonstrovalo. Několik desítek osob žádalo zrušení palestinské ambasády nejen na území Suchdole, ale v celé republice. „Ne muničnímu skladu u školky. Zbraně klidu nesvědčí, chceme děti v bezpečí. Teroristy v ČR nechceme. Dost bylo výbuchů. Vídeňská úmluva platí pro všechny. S čím kdo zachází, tím také schází. Do you know Viena Convention? Ať chystáte co chcete, nechystejte to tady!“

Tomáš Rafa nedodržel zákon o užívání státních symbolů, přestupku se ale pravděpodobně nedopustil

Umělci Tomáši Rafovi hrozí finanční postih za pozměňování státní vlajky. Praha 7 slovenskému umělci uložila pokutu po té, co na jeho Výběrové řízení na česko-romskou vlajku podala trestní oznámení krajně pravicová Dělnická strana sociální spravedlnosti. Policie si nechala zpracovat znalecký posudek, podle kterého umělec zákon porušil. Nejednalo se ale o trestný čin, ale o přestupek, a proto věc podstoupila městské části Praha 7. Odbor správních agend shledal Tomáše Rafu vinným ze tří návrhů z celkových sedmi a úřad mu uložil nejnižší možnou pokutu. Tomáš Rafa vzápětí požádal o rozklad rozhodnutí.

Na Slovensku vznikla polovojenská neonacistická organizace s napojením na Maďarskou národní frontu

Vznikli na začátku roku 2011. Zabývají se sportovními a brannými aktivitami v polovojenském duchu. Hlásí se k tradici slovenského nacionalismu a bojovým tradicím Slováků. Jejich největší inspirací jsou slovenští vojáci, kteří bojovali po boku německých a jiných spojeneckých armád proti bolševismu. Zabývají se fyzickou přípravou a nácvikem zručností potřebných pro přežití v přírodě a při obraně vlasti. Aktivně se účastní ochrany přírody. Spolupracují s Maďarskou národní frontou a doufají, že společnými silami vytvoří novou svobodnou Evropu. Říkají si Akční skupina Vzdor Kysuce.

Ľudová strana Naše Slovensko vypsala odměnu za dopadení pachatele, který zapálil luxusní Hummer

Noc po inauguraci Mariána Kotleby do funkce slovenského župana Bánskobystrického kraje neznámý pachatel zapálil luxusní vozidlo, které Ľudová strana Naše Slovensko používala ke své propagaci. Vozidlo Hummer H3 patřilo Miroslavu Beličkovi, předsedovi bánskobystrického krajského klubu ĽS Naše Slovensko a v nedávných volbách byl šéfem volebního týmu Mariána Kotleby. Ultrapravicová strana nyní nabízí odměnu až € 5.000,- tomu, kdo poskytne informace vedoucí k vypátrání a definitivnímu potrestání toho, kdo vůz zapálil. Na svých webových stránkách čin označují za „teroristický“.

Pražské povstanie proti neonacistovi Mariánu Kotlebovi: Raději zapálit svíčku, než proklínat temnotu.

Navzdory tomu, že právě Banská Bystrica je symbolickým místem historického boje proti fašismu, Slovenského národního povstání, jeho obyvatelé v komunálních volbách dopřáli vítězství člověku, kterého jeho nejvěrnější oslovují – podobně jako za Slovenského státu – „Vůdce“. Marián Kotleba, bývalý „vůdce“ dnes již zakázané strany Slovenská pospolitost, čelil během své politické kariéry několikanásobným obviněním souvisejícím se šířením národnostní a rasové nenávisti, popíráním holocaustu a velebením válečného Slovenského státu a jeho představitelů. Se svou neonacistickou rétorikou a kampaní namířenou proti národnostním [...]

Zápisky z cest na Třetí břeh

Za svitu baterek jsme pročesávali skládku komunálního odpadu. Nad temnými korunami okolních lesů se proti šedé příměstské obloze rýsovala černá silueta rozhlasového a televizního vysílače. Její rudé oko nás s výšky lhostejně přehlíželo. V kuželech světel se náš dech přeměňoval v jasně ohraničenou páru, přes kterou jen stěží byly rozpoznatelné nikým nepotřebné předměty. Nebyli jsme tam sami. Ten večer se k nám přidal zdejší bezdomovec, který už roky žije skryt ve zdejších lesích. Táhl se za námi jako stín a po celou dobu si stěžoval, že má hlad a prosil nás, ať mu nebereme jídlo, kdybychom nějaké našli.