POSLEDNÍ ČLÁNKYNa červencovém plenárním zasedání Evropského parlamentu europoslanci zhodnotili bilanci maďarského předsednictví, které po šesti měsících předalo vedení do rukou Polska. Jelikož v rozpravě padla zmínka o mnoha důležitých evropských projektech, rozhodli jsme se z bilance maďarského předsednictví udělat pětidílný seriál.

 

I.

Viktor Orbán, premiér Maďarské republiky, oznámil, že se maďarskému předsednictví podařilo splnit všechny cíle, které si na začátku vytyčili.

Maďarské předsednictví si stanovilo za cíl „silnou Evropu“.  Po celou dobu v předsednictví usilovali o vytvoření ekonomicky a sociálně silné Evropy, kam spadají i konkrétní cíle projektu Evropa 2020.  Více o jejich předsevzetí pojednává článek Ambicí maďarského předsednictví je ekonomicky a sociálně silná Evropa. Celý program v angličtině je ke stažení na stránkách Hungarian Presidency of the Council of the European Union.

Dnes je podle Viktora Orbána Evropa silnější než byla před 6 měsíci, a to i přes to, že předsednictví čelilo třem závažným zkouškám – prohloubila se krize v eurozóně, došlo k jaderné havárii ve Fukušimě a změnilo se politické klima v severní Africe.

Viktor Orbán dále připomněl prohlubující se krizi v Řecku, která se stále častěji dostává do popředí zpravodajských deníků. Podle něj nestačí jen vypracovat úspěšnou reakci na řeckou krizi, ale je potřeba vytvořit také její dobrý mediální obraz.

Evropa je silnější, protože vznikly obranné mechanismy, které zabrání podobným krizím. Jmenujme například „evropský semestr“. Evropský semestr je šestiměsíční období, během něhož budou každý rok analyzovány rozpočtové a strukturální politiky členských států s cílem odhalit veškeré nesrovnalosti a rodící se nerovnováhy.

Vznikají nové mechanismy, které zabrání potížím jednotné měny do budoucnosti. Mezi nimi je například balíček „Six Pack“, který doplní sadu nástrojů v boji proti krizi. Díky balíčku „Six Pack“ bude zajištěn silnější dohled EU nad hospodářskými a fiskálními politikami. V první řadě balíček zaručuje posílení Paktu o stabilitě růstu, čímž se zabrání nadměrným schodkům veřejných financí a nadměrnému dluhu členských států. V dalším bodě odstraní makroekonomické nerovnováhy a nevyváženou konkurenceschopnost mezi jednotlivými členskými státy. O balíčku „Six Pack“ se podrobně píše v článku Správa ekonomických záležitostí v EU: významný krok vpřed.

Evropa je dále silnější díky romské strategii, která před šesti měsíci neexistovala. Milióny lidí se díky ní můžou zapojit do hospodářského trhu v EU. Díky romské strategii je na romskou komunitu nahlíženo jako na zdroj potenciálních výhod.

V příštím díle se podíváme, jak předseda Komise José Manuel Barroso zhodnotil bilanci maďarského předsednictví a jak Evropa plánuje řešit rozdíly v konkurenceschopnosti mezi jednotlivými zeměmi. Zaměříme se blíže na řeckou krizi a na vysokou nezaměstnanost mezi mladými lidmi. Dále pak přiblížíme strategii řízení Schengenu, problematiku přistěhovalectví, novinky v oblasti duševního vlastnictví a Dunajskou strategii.

Volba lidskosti