POSLEDNÍ ČLÁNKYPředchozí díl – část první

II.

Ve druhém dílu bilance maďarského předsednictví se zaměříme na postoje předsedy Komise Josého Manuela Barrosy, tak jak je představil na červencovém plenárním zasedání EU ve Štrasburku.

DOMINOES © Robert ByronPodle Barrosa čelilo předsednictví obtížným výzvám, z kterých je potřeba se poučit a zabránit jejich opakování. Inspirací pro rychlé řešení krizí se stalo Řecko, které se zmítá nad ekonomickou propastí. Řekové vycházejí do ulic a v zemi vládnou nepokoje. Jednou z příčin nastalé krize jsou rozdíly v konkurenceschopnosti mezi jednotlivými zeměmi, které jsou stále velké a je potřeba je minimalizovat.  Nezaměstnanost je stále vysoká, a to zejména mezi mladými lidmi (pozn. redakce – situace je nejhorší ve Španělsku, kde je nezaměstnaných mladých lidí více jak 40 %, demonstranti stále stanují na španělských náměstích). Předseda Barroso se proto domnívá, že by mělo co nejdříve dojít k dohodě nad ekonomickým balíčkem, o kterém jsme psali v minulém díle.

Za maďarského předsednictví vyšel užší seznam 12 prioritních opatření Aktu o jednotném trhu. Cílem těchto opatření je zlepšit podmínky pro podnikatele, spotřebitele a pracovníky na jednotném trhu. Komise vybrala 12 opatření, která povedou ke zvýšení mobility pracovníků a podnikatelských aktivit. Díky volnému pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu by se měl zvýšit hospodářský růst a zaměstnanost. Bez fungujícího vnitřního trhu by Evropská unie zvládala ekonomickou krizi mnohem obtížněji. Mezi tyto opatření například patří snaha o vytvoření jednotného evropského patentu, který bude chránit práva duševního vlastnictví a nové vynálezy, čímž se sníží náklady a administrativa podniků. Všechna prioritní nařízení jsou k nalezení na stránkách Evropského parlamentu v článku Scénář k posílení ekonomiky EU. Komise návrh Aktu o jednotném trhu předloží do konce roku a doufá, že do konce roku 2012 ho schválí Parlament.

Nová podoba trhu EU nabývá jasnější rysy

50 kroků na cestě ke skutečně jednotnému trhu EU

V oblasti duševního vlastnictví Komise předložila komplexní strategie reforem. V rámci Aktu o jednotném trhu byla představena dvě nařízení, která výrazně sníží náklady na patentování až o 80%.  „Je to velmi důležitý krok směrem k tomu, abychom byli vstřícní k inovacím,“ prohlásil komisař Barroso. Patenty v Evropě už nebudou stát desetkrát tolik co ve Spojených státech amerických. Tím se významně podpoří konkurenceschopnost. Více čtete na portálu BusinessInfo.cz v článku Komise navrhuje jednotnou ochranu patentů na podporu výzkumu a inovací.

Evropská unie potřebuje společný azylový systém. Předseda Komise Barroso usiluje o to, aby byl dokončený do roku 2012. Přistěhovalectví je otázka emotivní, nicméně pro Evropskou unii jsou přistěhovalci důležití, protože zaplní mezery na trhu práce a budou odvádět chybějící peníze na důchody, zdravotnictví a do systému sociálního zabezpečení.  Podle Evropské komise bude do roku 2060 chybět na pracovním trhu 110 milionů pracujících, zhruba 60 milionů pracovních míst by mohli zaplnit přistěhovalci.

Evropská unie čelila obtížné situaci na jihu Středozemního moře, kde probíhaly politické změny známé jako Arabské jaro. Do Evropy přes moře doplulo přes 25 000 migrantů. Itálie zpočátku chtěla libyjské migranty posílat zpět, protože neměla žádnou dlouhodobější strategii, jak velký příliv lidí zvládnout.

Maďarskému předsednictví se podařilo překonat obtížnou situaci kolem řízení Schengenu. Jedním ze základních principů je například volný pohyb osob na vnitřních hranicích. Naopak na vnějších hranicích EU dojde k posílení kontrol s cílem zamezit nelegálnímu přistěhovalectví a zločinné činnosti.

V neposlední řadě učinilo maďarské předsednictví velký krok vpřed pro Romy. Romská strategie pomůže ukončit jejich dlouholeté problémy v oblasti vzdělávání, trhu práce, zdravotní péče a bydlení. Romové by zároveň mohli zaplnit volná pracovní místa na trhu práce.

Vytvoření společného přístupu k otázkám migrace

Chorvatsko je o krok blíže ke vstupu do Evropské unie. Koncem června uzavřelo předsednictví formální vyjednávání s Chorvatskem a do konce roku se očekává podepsání smlouvy o vstupu. Podle názoru Komise by se Chorvatsko mohlo stát 28 členským státem k 1. červenci 2013. Vstup Chorvatska do EU povede k prohloubení míru, usmíření a stabilitě na západním Balkáně.

Summit EU se zaměřil na ekonomiku, přistěhovalectví a vstup Chorvatska do Unie

Úplně na závěr Barroso zmínil úspěchy spojené s Dunajskou strategii. Dunajská strategie je strategie EU, jejímž cílem je zvýšit kvalitu života pro 115 milionů obyvatel dunajského regionu. Kromě hospodářského rozvoje regionu se strategie zabývá také otázkami dopravy, energetiky či životního prostředí. Vyjednávání se zúčastnilo osm členských států a šest sousedů Unie.

Dunajská strategie

Volba lidskosti