FACEBOOKOVÝ DETEKTIV


Facebookový detektiv dokáže najít různé informace o facebookových profilech. Jediné, co potřebujete, je znát ID profilu, o který se zajímáte.

1. Přihlašte se na Facebook

2. Jděte na zájmový profil

3. Zkopírujte url adresu profilu

4. Nechte si ji převést na ID, například tady.Pozn. Časem vytvoříme vlastní skript.

5. ID profilu vložte níže do polí a hledejte.


PříspěvkyPříspěvky, které profil napsal

Příspěvky, ve kterých je profil označen

Příspěvky, pod kterými profil komentoval

Příspěvky, které se profilu líbily


Fotografie


Fotografie s označeným profilem

Fotografie nahrané uživatelem

Fotografie, na kterých je profil označen

Fotografie, které profil okomentoval

Videa, na kterých je profil označen

Fotografie, které se profilu líbily


OstatníSkupiny, ve kterých je profil členem.

Soukromé skupiny, ve kterých je profil členem.

Přátelé profilu.

Stránky, které se profilu líbí.


POSLEDNÍ ČLÁNKY 
znak_big_s
 
Bezpečnostní informační služba zveřejnila výroční zprávu za rok 2015, ve které se věnuje neutajovaných skutečnostem, které získala během plnění úkolů zadaných v mezích její působnosti vládou České republiky nebo prezidenta České republiky s vědomím vlády. Ve zprávě otevřeně píše, že Ruská federace proti České republice vede nelineární válku a podrobně popisuje nástroje, které používá.

BIS pravidelně monitoruje činnost zpravodajských sil cizí moci na našem území. Ačkoliv zpravodajští důstojníci spojeneckých států se BIS představují a deklarují svojí příslušnost ke zpravodajské službě, ruští a někteří další zpravodajci tak nečinní. Značná část ruských důstojníků působila pod diplomatickým krytím ruské diplomatické mise, která je početně velmi disproporční v porovnání s jinými státy.

S ukrajinskou a syrskou krizí kladlo Rusko důraz na vlivové a informační operace v kontextu nelineární (hybridní, nejednoznačné, asymetrické či nekonvenční) války.

Mezi nástroje působení v českém informačním prostředí patřilo zejména oslabení informačního potenciálu země. Pod tu spadá infiltrace českých médií, či Ruskem řízená distribuce propagandy a dezinformací. Dále bývají dezinformace z českých zdrojů používány jako nástroje pro posilování informační rezistence ruské společnosti. Informačním a dezinformačním zahlcením publika, relativizací pravdy a objektivity, prosazením motta „všichni lžou“ se snaží ovlivnit vnímavost a myšlení českého publika a oslabit jeho vůli k odporu či konfrontaci.

V rámci nelineární války jsou u nás zakládány loutkové organizace, zvyšuje se podpora populistických a extremistických entit. To má za následek vyvolávání či přiživování vnitro-společenských a vnitropolitických tenzí v ČR.

Informačním prostředím se dále šíří desinformace a poplašné informace očerňující NATO a USA, jiné vyvolávají virtuální hrozbu války s Ruskem (jak ale uvádí zpráva Vojenského zpravodajství, Ruská federace se do války nechystá, pokud nebudou přímo ohroženy její životní funkce). Tímto způsobem se snaží narušit naší soudržnost a akceschopnost s NATO a EU.

V neposlední řadě se snaží poškodit pověst Ukrajiny a mezinárodně jí izolovat. K tomu využívá zapojení českých občanů a organizací do Ruskem skrytě řízených vlivových operací. Česká republika se dle zprávy Vojenského zpravodajství nechystá nějak významně zapojit do silového řešení konfliktu na Ukrajině a předurčuje jí do zemí s tzv. zamrzlým konfliktem.

„Nelineární válka integruje využití síly (kinetické nástroje) s nevojenskými (ne-kinetickými) nástroji války (kyber-operace, ekonomika, politika); to vše se spojuje s mocným programem informační války a je podpořeno ideologií. Jedná se o formu války, která působí pod reakčním prahem protivníka a vytváří na jeho straně nejistotu v odpovědi na otázku, zda je případná vojenská reakce adekvátní či legitimní. Propaganda je jen forma komunikace, úmyslná snaha formovat vnímání, manipulovat poznávání a řídit chování za účelem dosažení odezvy odpovídající požadovanému záměru propagandisty. Propagandu (dezinformace, klamy atp.) je nutno hodnotit z pohledu záměru propagandisty – cizí moci – a v širším kontextu informační a nelineární války. Propaganda sama o sobě je neutrální pojem, pouhý nástroj, který může stejně pomáhat jako škodit,“ píše se v poznámkách na stránkách BIS.

 
Odkazy:

VÝROČNÍ ZPRÁVA BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2015

Volba lidskosti