FACEBOOKOVÝ DETEKTIV


Facebookový detektiv dokáže najít různé informace o facebookových profilech. Jediné, co potřebujete, je znát ID profilu, o který se zajímáte.

1. Přihlašte se na Facebook

2. Jděte na zájmový profil

3. Zkopírujte url adresu profilu

4. Nechte si ji převést na ID, například tady.Pozn. Časem vytvoříme vlastní skript.

5. ID profilu vložte níže do polí a hledejte.


PříspěvkyPříspěvky, které profil napsal

Příspěvky, ve kterých je profil označen

Příspěvky, pod kterými profil komentoval

Příspěvky, které se profilu líbily


Fotografie


Fotografie s označeným profilem

Fotografie nahrané uživatelem

Fotografie, na kterých je profil označen

Fotografie, které profil okomentoval

Videa, na kterých je profil označen

Fotografie, které se profilu líbily


OstatníSkupiny, ve kterých je profil členem.

Soukromé skupiny, ve kterých je profil členem.

Přátelé profilu.

Stránky, které se profilu líbí.


POSLEDNÍ ČLÁNKYKlávesnice v trávě

V Bulharsku začal platit zákon, podle kterého musí být veškerý nový software vytvářený na zakázku veřejného sektoru volně dostupný, včetně zdrojových kódů. Neznamená to sice žádný rychlý přechod bulharských úřadů a institucí na operační systém Linux, protože současných dodavatelů a jejich zakázek se nová právní norma nedotkne. Jde ale o jasný signál bulharské vlády, že v oblasti IT hodlá do budoucna zavádět open source software.

Pirátská strana tento krok vítá, především nás těší, že i země bývalého východního bloku mohou být příkladem pro ekonomicky silnější členy EU ze západu. 

„Open source je jediná cesta, jak zabránit závislosti na jednom dodavateli. Nejhorší případ v tomto ohledu nastává, pokud má specializovaný výrobce softwaru malou síť partnerů, se kterými „soutěží“ o veřejné zakázky. V praxi se tak velmi často nejedná o soutěž, ale o frašku. Předmětem výběrového řízení je v takových případech cena licence, která tvoří hlavní část zakázky. V případě open source je však licence zdarma a soutěží se tedy o skutečnou hodnotu dodávky zahrnující vývoj softwaru, nikoliv o vzdušné zámky,“ říká Ondřej Profant, pražský zastupitel za Pirátskou stranu a garant pirátského programového bodu svoboda informací.

Nový bulharský zákon o e-governmentu stanoví, že:

Pokud je předmětem veřejné zakázky vývoj počítačového programu, 
a) musí dodaný software splňovat kritéria pro open source programy.
b) všechna autorská a další práva vztahující se k daným programům, jejich zdrojovým kódům, designu i databázím mají plně umožnit další šíření, úpravy a distribuci těchto produktů bez omezení.
c) všechny programy budou povinně zveřejňovány v otevřeném strojově čitelném formátu v jediném registru, který bude spravovat státní úřad.

Zákon navíc přesně definuje open source: software s otevřeným kódem je počítačový program, jehož zdrojový programový kód je veřejně dostupný pro bezplatné využití. Uživatelé mají právo na prohlížení a na jeho úpravy za dodržení podmínek, které si stanoví nositel autorských práv k danému programu.

„Nejčastější kritika open source je neprávem namířena na ochranu bezpečnosti. Otevřené řešení přitom naopak umožňuje bezpečnostní rizika identifikovat v průběhu vývoje a včas je napravit. Majitel, v tomto případě stát, má při používání otevřeného systému kontrolu nad tím, co systém v každý moment dělá a co se s jeho daty děje. V komerčním světě se open source běžně používá i pro velké projekty. Důvody jsou právě ušetřené náklady a nezávislost na konkrétním dodavateli,“ vyvrací předseda Pirátů Ivan Bartoš mýtus o rizicích spojených s otevřeným softwarem.

Ustanovení o povinném zavádění open source programů nakoupených z veřejných peněz prosadila do bulharského zákona koalice devíti menších stran. Rozhodující zásluhu na tom má poradce bulharské vlády a bývalý aktivista Božidar Božanov a strana Reformatorski blok, která aktivně prosazovala zavedení e-governmentu.

Pirátská strana dlouhodobě podporuje efektivní využívání informačních technologií nejen ve veřejné správě. Tyto požadavky shrnuje ve svém programovém bodu e-governement, jehož součástí je užívání svobodného softwaru. Bulharsko nyní učinilo v této oblasti zdánlivě malý, přesto však velmi významný krok. Zavádění e-governmentu, nasazování svobodného software a šíření počítačové gramotnosti, to vše jsou opatření posunující stát směrem k přístupné a přehledné státní správě, která občany nezatěžuje nadbytečnou byrokracií.

 
Související odkazy:

https://thepolicy.us/bulgaria-got-a-law-requiring-open-source-98bf626cf70a#.8j0jip1mv

https://www.pirati.cz/program/e-government

https://www.pirati.cz/program/svoboda_informaci

http://www.piratskelisty.cz/clanek-318-pribeh-vzniku-korupcnich-vazeb-proxio-na-magistratu

Volba lidskosti