FACEBOOKOVÝ DETEKTIV


Facebookový detektiv dokáže najít různé informace o facebookových profilech. Jediné, co potřebujete, je znát ID profilu, o který se zajímáte.

1. Přihlašte se na Facebook

2. Jděte na zájmový profil

3. Zkopírujte url adresu profilu

4. Nechte si ji převést na ID, například tady.Pozn. Časem vytvoříme vlastní skript.

5. ID profilu vložte níže do polí a hledejte.


PříspěvkyPříspěvky, které profil napsal

Příspěvky, ve kterých je profil označen

Příspěvky, pod kterými profil komentoval

Příspěvky, které se profilu líbily


Fotografie


Fotografie s označeným profilem

Fotografie nahrané uživatelem

Fotografie, na kterých je profil označen

Fotografie, které profil okomentoval

Videa, na kterých je profil označen

Fotografie, které se profilu líbily


OstatníSkupiny, ve kterých je profil členem.

Soukromé skupiny, ve kterých je profil členem.

Přátelé profilu.

Stránky, které se profilu líbí.


POSLEDNÍ ČLÁNKY 

Národní domobrana - Ilustrační obrázek z demonstrace Lucie Haškové na Václavském náměstí v Praze, 17. 9. 2016

Národní domobrana – Ilustrační obrázek z demonstrace Lucie Haškové na Václavském náměstí v Praze, 17. 9.  2016


 

Po operaci Fénix, během které bylo zadrženo několik anarchistů na základě úspěšné infiltrační operace PČR, vznikla Černorudá příručka kladoucí si za cíl šířit v anarchistickém hnutí návody, jak provozovat ilegální aktivity a nenechat se přitom chytit. Online verze příručky byla nyní otištěna v interním časopise No Pasaran! Národní domobrany, nejznámější prorusky zaměřené paramilitantní organizace v České republice.

Krédem příručky je „nenechat se chytit“ a na desítkách stránkách neznámí autoři rozepisují návody od strategií průzkumu terénu, ve které se ilegální aktivita odehraje, přes snižování rizika zanášení stop vedoucí k odhalení pachatele, až po konkrétní návody k sabotážím, například jak poškodit přenosové vedení či zapálit vozidlo. Na závěr nechybí popis, jakým způsobem PČR tyto kriminální aktivity odhaluje a na co je třeba dávat si pozor.

Národní domobrana v interním časopise No Pasaran! věnovala Černorudé příručce deset stran z celkového sedmatřicetistránkového vydání. Kromě přetištění obsahu příručky zkopírovala v doslovném znění první dvě kapitoly. V nich se popisují strategie výběru oblasti včetně průzkumu přístupových a únikových cest, překonávání překážek jako jsou ploty a plánování nočních operací. Nechybí webový odkaz na celé znění příručky z portálu Noblogs.org.

Kromě Černorudé příručky se Národní domobrana zaměřila v pravidelném seriálu Rady pro odstřelovače na výrobu kamuflážního obleku Hejkal. V druhém díle seriálu popisují zkušenosti s maskováním zbraní, kde doporučují přestříkávat zbraně spreji Krylony. V časopise nechybí bohatá fotodokumentace přestříkaných útočných pušek.

Národní domobrana se v minulých měsících účastnila dvoudenní Konference Speciálních sil „Využití UAS a obrana proti nim“ a dalšího podobného semináře pořádaném Řízením letového provozu. Autor článků domobrance seznamuje s obsahem přednášek zaměřených na legislativu a využití dronů – od problémů rušení letového provozu, až po schopnost dronů přenášet trhaviny. Nechybí ani informace o vystoupení Ochranné služby PČR, která vyvíjí vlastní program na detekci a eliminaci nebezpečných dronů. Z legislativních změn sledují kroky poslance Chalupy.

Volba lidskosti