POSLEDNÍ ČLÁNKY
Pro lidi

kteří nechápou

proč aktivisté černého bloku

používají militantní taktiky

aby zničili majetek korporací

 

 

Aktivisté černého bloku nejsou demonstranti

nejsou tu proto, aby demonstrovali

jsou tu pro přímé akce

proti mašinériím útlaku

jejich akce cílí na poškozování majetku

represivních institucí

 

 

Ale mnohem důležitější je

že vše je jako divadlo

jako dramatická ilustrace

že i tváří v tvář drtivému policejnímu státu

lidé stále mají sílu

a policajti a banky nemají takovou moc

jak se nás snaží přesvědčit

a že je opravdu v našich silách

uštědřit jim zpětný úder

pokud se obrátí proti nám

 

To je zásadní poučení

které se veřejnosti musí připomínat

více než kdykoliv jindy

dokonce i když nesouhlasíte

doufám, že většina lidí souhlasí s tím

že ti u moci

by se měli bát veřejnosti

 

 

Policie nestydatě a samolibě nedbá

základních lidských práv

zdá se, že pozbyli zdravého strachu

zdá se, že vnímají veřejnost jen jako poslušnou masu

kterou mohou hnát a kontrolovat dle libosti

 

 

Militantní protesty jsou snahou

udržet při životě tuhle hrozbu

 

Čím více zapomínáme na svou sílu

dát zpětný úder těm, kteří nám vládnou

tím větší nadvládu nad námi budou mít

 
youtube19

Volba lidskosti