POSLEDNÍ ČLÁNKYČeská republika spolu s Portugalskem, Estonskem a Španělskem zaznamenala v roce 2012 nejméně žadatelů o azyl v přepočtu na jeden milion obyvatel.

Celkem jsme zaznamenali 740 žádostí o udělení azylu. Převažovali žadatelé z Ukrajiny (24 %), Sýrie (9 %) a Běloruska (7 %). Azyl byl udělen 175 žadatelům, z toho 50-ti osobám byl udělen status uprchlíka, 125 dalších získalo vedlejší ochranu a 5 žadatelů získalo azyl z humanitárních důvodů. Odmítli jsme 545 žádostí.

Data zveřejnil Eurostat, statistický úřad Evropské unie.

 
 

 

 
V sedmadvacítce vzrostl počet žadatelů o azyl nad 300 000

V roce 2012 žádalo o azyl v sedmadvacítce 332 tisíc osob, 90 % z nich byli noví uchazeči, 10 % svou žádost zaslali v dřívějších letech. Pro srovnání v roce 2011 byl počet žadatelů 302 tisíc.

Mezi žadateli si prvenství drží Afghánci (8 %), druhé místo obsadili Syřané (7 %), těsně v závěsu se drželi Rusové (7 %), Pákistánci (6 %) a Srbové (6 %).

 
 
Německo, Francie, Švédsko, Spojené království a Belgie zaznamenaly 70 % všech žádostí

V roce 2012 bylo nejvíce žádostí zaznamenáno v Německu (77 500 žadatelů, 23 % všech žádostí), následovala Francie (60 600, 18 %), Švédsko (43 900, 13 %), Spojené království (28 200, 8 %) a Belgie (28 100, 8 %). Dohromady těchto pět států sedmadvacítky zaznamenalo 70 % všech žádostí.

Pokud situaci budeme hodnotit poměrově k počtu obyvatel členských států, nejvyšší poměr žadatelů zaznamenala Malta (5 000 žadatelů na milion obyvatel), Švédsko (4 600) Lucembursko (3 900), Belgie (2 500) a Rakousko (2 100). Nejméně žadatelů zaznamenalo Portugalsko (30), Estonsko a Španělsko (55) a Česká republika (70).

 
 
Více jak jedna čtvrtina rozhodnutí v první instanci bylo pozitivních

V roce 2012 sedmadvacítka odmítla 73 % žádostí v první instanci, zatímco 14 % žadatelům byl udělen status uprchlíka, 10 % získalo vedlejší ochranu, 2 % žadatelů získalo autorizaci k pobytu z humanitárních důvodů. Nutno poznamenat, že rozhodnutí v první instanci se týkala i žádostí z předchozích let.

Volba lidskosti