POSLEDNÍ ČLÁNKYNejdéle lze pobírat mateřskou ve Skandinávii

„Nejdelší mateřskou lze čerpat v severských zemích. Ve Švédsku, Norsku či Dánsku pobírají maminky mateřskou nejméně rok. Mateřská se však téměř shoduje s rodičovskou. (...)

V Česku (...) podpůrčí doba u mateřské činí 28 týdnů. Narodí-li se dvě nebo více dětí, má maminka nárok na 37 týdnů mateřské. (...) Jakmile přestane mít v Česku maminka nárok na mateřskou, tak dostává rodičovský příspěvek. Pokud maminka nesplní podmínky pro přiznání mateřské, tak pobírá rodičovský příspěvek ihned po narození dítěte.

Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory. Nárok na ni má rodič, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě. Obvykle je čerpán do 3 let věku dítěte (lze však čerpat i do dvou nebo do čtyř let věku dítěte). (...) Déle než 2 roky lze rodičovský příspěvek pobírat v Rakousku (2 roky), Polsku, Litvě, Maltě, Španělsku, Maďarsku, Estonsku a Slovensku (3 roky).“

Celý text najdete zde:

http://www.sfinance.cz/zpravy/finance/285297-materska-v-cesku-v-porovnani-se-svetem/

Volba lidskosti