POSLEDNÍ ČLÁNKYText původně poprvé vyšel v závěru článku „The Best Answer to Fanaticism: Liberalism“ v New York Times Magazine, 16. prosince 1951.

 

1. Nebuď si ničím absolutně jistý.

2. Nedomnívej se, že stojí za to postupovat za pomoci zatajování důkazů, protože důkazy jednou určitě vyjdou najevo.

3. Nikdy se nikoho nesnaž odradit od myšlení – neboť se ti to jistě povede.

4. Setkáš-li se s opozicí, i kdyby to bylo ze strany tvého manžela nebo dětí, snaž se ji překonat argumentem a nikoli autoritou, jelikož vítězství závislé na autoritě je nereálné a iluzorní.

5. Neměj příliš v úctě autoritu jiných, vždy se totiž najdou autority protichůdné.

6. Nepoužívej sílu k přemáhání názorů, které považuješ za zhoubné – v případě, že to uděláš, ty názory přemohou tebe.

7. Neboj se mít výstřední názor, protože každý názor, který je nyní přijímán, byl kdysi výstřední.

8. Měj větší potěšení v inteligentním odporu než v pasivní shodě, neboť ceníš-li si inteligence tak, jak bys měl, zmíněný odpor v sobě nese shodu mnohem hlubší.

9. Buď úzkostlivě pravdivý i tehdy, kdy se pravda nehodí, jelikož více nevhodné je, pokoušíš-li se ji skrýt.

10. Nezáviď štěstí těm, kteří žijí v ráji hlupců, neboť jen hlupák jej může mít za štěstí.

 

 

Volba lidskosti