POSLEDNÍ ČLÁNKY 

Na Internetu, zejména mezi členy akademických obcí, se šíří text, který kritizuje reformu vysokých škol, tak jak ji předkládá vláda premiéra Nečase.

Průvodce kritizuje například snížení počtu studentů v akademických senátech vysokých škol, změnu „titulů“ docentů a profesorů na funkční místa, školné pro studenty, nový systém zajišťování kvality vysokých škol a jiné nedostatky reformy.

Text vznikl prací kolektivů autorů, členů akademické obce Univerzity Karlovy v Praze, a je volně šiřitelný.

 

Kritický průvodce reformou vysokých škol

Volba lidskosti