POSLEDNÍ ČLÁNKYPrvomájovou demonstraci DSSS v Přerově přijeli podpořit také jejich nacionální kolegové ze Slovenské pospolitosti, kteří náměstí TGM zaplavili modrými vlajkami s bílým dvojramenným křížem v kruhu, který je i součástí státního znaku Slovenské republiky (ale v gotickém štítě).

Jejich vůdce Jakub Škrabák označil Evropskou unii za hlavní příčinu dnešní tíživé ekonomické situace nejen českých, ale všech evropských rodin. Unie je podle něj jen projektem kapitalistů a globalistů, kterým jsou zisky přednější než lidské životy. Za viníky této situace označil naše politiky a volal za jejich potrestání za vlastizradu. Doslova volal po celoevropské revoluci.

V podobném duchu kritizoval Unii i Jakub Svoboda, tajemník Dělnické mládeže. V obou projevech nelze přehlédnout společný prvek, a to, že oba dva pánové sice brojí proti Evropské unii, ale shodně ve svých projevech tvrdí, že s ekonomikou to začalo jít prudce dolů hned po Sametové revoluci, tedy v době, kdy jsme ještě součástí Evropské unie nebyli.

 

 

Jakub Škrabák, vůdce Slovenské pospolitosti

 
Děkuji velmi pěkně za slovo,

nebudu zdržovat velmi dlouho, protože v dnešní době netřeba jen slova, ale hlavně činy.

Přišli jsme sem proto, aby naši kamarádi z České republiky věděli, že jsme s nimi. Že bolest a budoucnost našich národů je naším společným bojem. Protože všechny národy Evropy jsou dnes systematicky ničené, vykořisťované, je na nich páchaná doslova genocida. Proto považujeme za velmi důležité, aby evropské národy spolupracovaly v boji proti diktatuře Bruselu.

První máj je výročím, kdy se naše státy staly součástí novodobého žaláře národů Evropské unie. Ztratili jsme naší samostatnost, ztratili jsme možnost rozhodovat se sami za sebe, stali jsme se otroky bank, finančních skupin a pažravých kapitalistů, kteří ve skutečnosti Evropskou unii ovládají.

Pro tyto lidi není důležitá budoucnost evropských národů, ale hlavně jejich vlastní zisk. Evropská unie není totiž vzájemnou hospodářskou pomocí evropských států, ale projekt kolonizace, který vedou imperialisté, kteří chtějí zotročit a zničit všechny národy světa pro svůj zisk. Zisk je totiž jejich bohem, zisk je jejich smyslem života, zisk je vším, po čem touží. Pro zisk obětují tisíce lidí, které dohnali k sociálním sebevraždám, tisíce lidí pracují za minimální mzdu, a nedokáží téměř uživit svoje rodiny.

(potlesk)

Stali jsme se otroky a naše země jsou rozkradené, zadlužené a zpustošené. Vstup do Evropské unie nám přinesl mnoho zlého. Ztrátu suverenity, ztrátu svobody, okupaci našich zemí, diktaturu, destrukci naší identity a kultury. Mnoho lidí argumentuje tím, že to nám nepřinesla Evropská unie. Ale ano, přineslo nám to naše členství v Evropské unii, protože tento totalitní stát otevřel cestu globalistům, kteří se nezastaví před ničím.

Někdo se možná podivujete, proč jsem EU nazval státem. Je to proto, že EU je vlastně státem. I když ne zatím oficiálně. Protože Evropská unie má vlastního prezidenta, má vlastní vlajku, hymnu, parlament, ústavu, vlastní území a obyvatelstvo. Proto ten, kdo si myslí, že žijeme skutečně v suverénních státech, tak ten je skutečně naivní.

(potlesk)

Kdo ale způsobil, že jsme teď v takové situaci? Způsobili jsme to snad my, občané? Teď asi každý ví, na koho narážím – ano, jsou to naši politici. Naši politici nás totiž doslova prodali a odevzdali národy do ruk kapitalistů. To, co udělali, je vlastizrada a všichni by za to měli být souzeni. Všechny zrady po listopadu 1989 by měly být souzené a potrestané za rozkradení našich zemí, za okrádání občanů, za ty tisíce obětí sociálních sebevražd, za ekonomicky zničené rodiny a za zákony, které schvalují a které ničí naši budoucnost. Proto musíme v první řadě odstranit politiky, kteří se podíleli na zločinech proti našim národům.

(potlesk)

Politici, tito zrádcové a zaprodanci, jsou si natolik jistí svojí mocí, že veřejně mluví o tom, že vstupem do EU jsme ztratili suverenitu a požadují, abychom se jí vzdali ještě víc. Toto například u nás vyhlásil náš premiér Robert Fico.

Jsou si jistí, že jsme tak ekonomicky zničení, že se nevzmůžeme na odpor. Ale já vám povím jedno. Pokud jsme tu my, nacionalisté, odpor proti útlaku a zlodějinám tu bude stále. Nacionalismus je totiž odpovědí na současné problémy, protože nacionalismus, to je soudržnost, solidarita, je to sociální spravedlnost a ukončení vlády kapitalistů a globalistů.

Současná krize je uměle vytvořená, aby nás mohli ještě víc zadlužit, ještě víc zotročit. Pánové z Bruselu si chtějí ještě víc upevnit svojí totalitní moc, počítají s tím, že jsme hlupáci, a že necháme po sobě šlapat. Jsme doopravdy hlupáci. Ne, to doopravdy nejsme, protože kdybychom byli hlupáci, nestáli bychom dnes tady.

Politici a média nás přesvědčují, že kdybychom vystoupili z Evropské unie, nepřežili bychom, protože kapitál mají v rukách oligarchové a politici. Ano, mají finanční kapitál, mají moc a mají majetky, ale nemají to, co máme my. My totiž máme ten nejcennější a jediný skutečný kapitál, kapitál, který oni nikdy nebudou mít a kvůli němuž nás potřebují, aby měli zisk. A tím kapitálem je práce. Oni vlastní peníze, ale peníze ve skutečnosti nemají hodnotu, jediné, co má skutečnou hodnotu, je práce. My chceme jen jedno – chceme slušně žít, chceme, aby naše národy byly svobodné a samostatné, aby každý národ hospodařil tak, jak uzná za vhodné ve svém vlastním národním státě.

Akutnost potřeby revoluce se nám dnes ukazuje naplno. Národy Evropy se [šum] proti útlaku pažravých imperialistů. Revoluce je jediným řešením, protože nemůžeme kosmeticky upravovat tento systém, který je už ve svém základě špatný a nespravedlivý. Tento protiruský systém, který se nazývá kapitalismus, musí být nahrazen novým spravedlivým systémem, ve kterém budou národy světa svobodné. Národy Evropy se musí spojit, aby vedly společnou revoluci za lepší Evropu bez diktatury Bruselu, abychom mohli společně vytvořit Evropu hrdou a silnou, Evropu suverénních a samostatných národních států. Proto přemýšlejme nad tím, co je pro nás důležité a začněme českou revolucí, začněme se slovenskou revolucí a v konečném důsledku začněme revoluci evropskou.

Děkuji.

Volba lidskosti