POSLEDNÍ ČLÁNKYOd zvláštního zpravodaje Evropského rozhledu ve Stockholmu, Švédsko.

Protestu proti dohodě ACTA se ve švédském Stockholmu účastnilo asi 250 osob. Organizátorem akce byli Anonymous, švédská Pirátská strana se pouze připojila. Protestující měli dva megafony. Složení lidí bylo různorodé, přišla jedna stařenka, dva lidi na invalidním vozíku, z toho jeden byl zcela bezmocný. Průměrný věk demonstrujících byl kolem 18 let.

Narozdíl od České republiky jsou Švédové v omezování svobody na Internetu zkušenější, jelikož u nich už platí nařízení IPRED, a tak mnohé z dohody ACTA již pocítili na vlastní kůži. Díky IPREDu si mohou organizace zastupující zábavný průmysl vyžádat od poskytovatelů internetového připojení údaje o uživateli.

Více o IPREDu psal WIFT v článku Poskytovatelé připojení k internetu ve Švédsku bojkotují IPRED, který vyšel na diit.cz.

Švédskou kritiku všech dohod proti internetovému pirátství publikujeme níže, převzata byla z Facebookové události Europeisk Demonstration mot ACTA (LÄS INFORMATIONEN) vyzývající k demonstraci.

 

Fotogalerie:

 

 

Uvedené fotografie podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Unported

 

Proti čemu demonstranti ve Švédsku vyšli do ulic

Kritiku nejen dohody ACTA možno nahrubo přeložit v překladači společnosti Google nebo jinde.

Avtalet;
• Göra det staffbart att använda VPN och andra anonymitetstjänster.
• Ger IP-lobbyn möjlighet att tvinga staten att genomföra propagandakampanjer å deras vägnar.
• Ger IP-lobbyn möjlighet att tvinga internetleverantörer att blockera sidor de tycker går emot deras intressen.
• Ger IP-lobbyn möjlighet att tvinga internetleverantörer att stänga av internet för användare de anklagar för brott mot upphovsrättslagen.
• Ger IP-lobbyn möjlighet att stämma internetleverantörer för brott deras kunder anklagas för.
• Ger IP-lobbyn möjlighet att beställa husrannsakan och personuppgifter av individer utan att gå genom en domstol.
• Ger tullen rätt att söka igenom ditt bagage efter piratkopierat material, tex musik på din dator, Mp3-spelare eller telefon.

Konsekvenser:
IPRED-lagen blir kvar
Vi kommer inte att kunna göra oss av med den rättsosäkra IPRED-lagen. Avtalstexten är dessutom utformad på ett sätt som kan bana väg för skärpningar av IPRED-lagen.

Tullen kan få kolla igenom all din lagringsmedia
Tullen får, om varje enskilt land inte specificerar något annat, möjlighet att leta igenom usb-pinnar, mp3-spelare och annan lagringsmedia på jakt på upphovsrättsskyddat material. Frågan om hur tullen ska veta om din usb-pinne innehåller cd-skivor du köpt eller laddat ned besvaras inte. Det gör inte heller frågan om hur den privata information som finns på olika formar av lagringsmedia ska behandlas på ett integritetssäkert sätt.

Polisen får jaga fildelare utan anmälan
Polisen kommer att få jaga fildelare på eget bevåg, även när det inte finns någon anmälan om upphovsrättsbrott. Böter och fängelse kommer att vara det straff man kan dömas till. Redan i dag finns det tre specialåklagare och en taskforce om ca 15 specialutbildade poliser som jagar fildelare. Det är rimligt att anta att det finns andra områden där polisens knappa resurser skulle vara till större nytta för samhället.

Allt kopiering kan räknas som „kommersiell“ kopiering
Gränsen mellan kommersiell skala och privat bruk kommer att luckras upp. Representanter från upphovsrättsindustrin har flera gånger hävdat att även kopiering av en ynka cd är „kommersiell“ kopiering. Med Actas luddiga formulering kommer all kopiering att kunna betraktas som kommersiell.

Olagligt att gå runt kopieringsskydd
Acta kommer inte bara att göra det olagligt att gå runt kopieringsskydd, utan även att tillhandahålla utrustning som gör det möjligt. Med tanke på att man kan använda en vanlig laptop för att gå runt DRM-skydd kommer denna del av Acta att öppna för en rad besvärliga tolkningsproblem.

Potentiellt mellanhandsansvar
Acta öppnar dessutom för att lägga ett mellanhandsansvar på internetleverantörerna. Det betyder i korthet att internetleverantörerna riskerar att bli nätpoliser som tvingas blockera sajter och stänga av användare utan en ordentlig rättslig prövning. Det är en uppgift som internetleverantörer varken vill eller ska ha. Det är som att göra Posten ansvarig för alla paket och brev som skickas.

Acta-kommitté
Man kommer att tillsätta en icke-vald „Acta-kommitté“ med befogenhet att utveckla och göra tillägg i avtalet. Hur långt mandatet sträcker sig förtäljer inte historien och i och med det ges Acta-kommittén i princip obegränsade befogenheter att förändra Acta och regelverket kring avtalet efter eget huvud. Därmed är de demokratiska mekanismerna helt satta ur spel.

Volba lidskosti