FACEBOOKOVÝ DETEKTIV


Facebookový detektiv dokáže najít různé informace o facebookových profilech. Jediné, co potřebujete, je znát ID profilu, o který se zajímáte.

1. Přihlašte se na Facebook

2. Jděte na zájmový profil

3. Zkopírujte url adresu profilu

4. Nechte si ji převést na ID, například tady.Pozn. Časem vytvoříme vlastní skript.

5. ID profilu vložte níže do polí a hledejte.


PříspěvkyPříspěvky, které profil napsal

Příspěvky, ve kterých je profil označen

Příspěvky, pod kterými profil komentoval

Příspěvky, které se profilu líbily


Fotografie


Fotografie s označeným profilem

Fotografie nahrané uživatelem

Fotografie, na kterých je profil označen

Fotografie, které profil okomentoval

Videa, na kterých je profil označen

Fotografie, které se profilu líbily


OstatníSkupiny, ve kterých je profil členem.

Soukromé skupiny, ve kterých je profil členem.

Přátelé profilu.

Stránky, které se profilu líbí.


POSLEDNÍ ČLÁNKYPřed necelým týdnem se na Internetu objevil vyšetřovací spis FBI, který detailně popisuje psychologické profily vůdčích členů skupiny Anonymous a jakým způsobem se budou agenti snažit odkrýt jejich identitu. Agenti FBI dokonce uvažují, že podplatí hackerského žoldáka.

Ačkoliv Anonymous o sobě prohlašují, že jsou legií bez vůdce, FBI skrze diskuzní chaty vytipovala 5 osob, které skupině vládnou.

Vůdcem všech vůdců je uživatel vystupující pod nickem Sabu, kterému je 29 až 35 let. V minulosti byl vůdcem skupiny LulzSec, ale po zatčení Topiaryho se stal hlavním mluvčím skupiny Anonymous. Ačkoliv se FBI snaží zmást tím, že předstírá mnohem mladšího, ve skutečnosti je velmi vyspělý, orientuje se dobře v oblasti technologií a pravděpodobně pracuje v sektoru internetové bezpečnosti. Jelikož používá slangovou angličtinu, FBI se domnívá, že by se mohlo jednat o amerického občana, který žije na severu Ameriky u východního pobřeží, někde kolem New Yorku. Z psychologického profilu se jedná o osobu s amorálními tendencemi, která vidí svět z nihilistické perspektivy. Je narcista a sám sebe vnímá jako mučedníka.

 

 

Další osobou na hledáčku FBI je „uživatelka“ Kayla. Slovo uživatelka jsme dali do uvozovek, protože FBI se domnívá, že její dívčí pohlaví je jen zastírací manévr, jak skrýt svou identitu. Kayla je introvertní muž ve věku 22-27 let, který pravděpodobně pochází ze střední Ameriky. Ve skupině Anonymous zastává funkci zástupce Saba. Tato submisivní osobnost má sklony k agresivnímu chování. Podle netspeaku se jedná o mladého muže nebo o emocionálně nevyzrálou osobnost. Kayla je s vysokou pravděpodobností bisexuální a trpí komplexem méněcennosti kvůli nějakému traumatu z dětství, pravděpodobně byl týraný. Pochází z rozvrácené rodiny a je dlouhodobým uživatelem drog. FBI doporučuje Kayla neustále provokovat, protože pak udělá chybu a odkryje svou identitu.

Třetí hledaná osoba již byla zadržená. Jedná se o Jaka Davise alias Topiaryho. Tento 18 letý muž pochází ze Shetlandských ostrovů severně od Skotska. Jake byl mluvčím LulzSec a Anonymous. FBI se domnívá, že ho skupina Anonymous naverbovala jen jako „potravu pro děla“, tedy člověka, který může být chycen policií a chod skupiny to nijak neohrozí. Jake se domnívá, že společnost upadá, je egocentrický a pravděpodobně trpí Aspergerovým syndromem, což je porucha autistického spektra. Je velmi uzavřený a sociálně nezkušený.

Čtvrtou osobou je uživatel vystupující pod nickem JoePie91, odhadovaný věk 21-26 let. Jedná se o velmi inteligentního člověka technického zaměření. Na rozdíl od ostatních uživatelů nepoužívá netspeak a jeho vyjadřování má dobrou gramatickou strukturu. Díky gramatice, kterou používá, se FBI domnívá, že pochází z Evropské unie. S největší pravděpodobnosti se jedná o univerzitního studenta nebo čerstvého absolventa univerzity. Vyzná se v šifrování.

Posledním hledaným je uživatel s nickem Tflow. Tflow je pravděpodobně hackerský žoldák ve službách LulzSec a Anonymous. Jeho motivace se zdají být čistě finanční. Pravděpodobně se jedná o hackera na volné noze, který se nechává najímat na špinavou práci. V Anonymous přesto hraje klíčovou roli, jelikož má na starost management. FBI považuje Tflowa za klíčovou osobu, protože vytvořil infrastrukturu skupiny. Tflow je pseudointelektuál s kriminální minulostí. Trpí kognitivní disonancí mezi hacktivismem a aktivismem, díky čemuž by se mohl lehce obrátit proti skupině. Tomu by napomohl také fakt, že se nechává najímat za peníze. FBI se domnívá, že je základním pilířem skupiny a že by se na něj měla zaměřit. Pravděpodobně zná osobní detaily o dalších členech skupiny.

Závěr: Skupině vládně starší muž, zatímco ostatní jsou mladí lidé. Ačkoliv členové Anonymous věří, že žádného vůdce nemají, dá se předpokládat, že jim skutečně někdo vládne. Kromě výše uvedených lidí by Anonymous mohly ovládat ještě jiné skupiny s jinými vůdci. Některé tyto skupiny možná vůbec nechatují na Internetu, neupoutávají na sebe pozornost a o svých aktivitách a plánech jsou diskrétní.

Volba lidskosti