POSLEDNÍ ČLÁNKYJsi jako grandufikační teorie,
symetrie mezi interakcemi,
jsi část Higgsova skalárního pole,
se všemi kalibračními transformacemi.

Počítáš složité Heisenbergovy matice,
ptáš se, proč v dobách kvark-gluonového plazmatu
kvarky a gluony byly volné částice.
Přemýšlím, jak jen tě dostanu.

Tvůj mozek je jako kvantový počítač,
který tři éterické síly kvantuje,
je i éterických sil přijímač,
jen co naše vzájemné vlny v prostoru entaglementuje.

Po entaglementovaných vlnách éterů
pak intermediální částice plují,
jsou spojkou našich pohledů,
pevné pouto lásky mezi námi přenášejí.

Volba lidskosti