POSLEDNÍ ČLÁNKYNejdříve si musíme položit otázku, zda země typu Čína s vysokými obchodními přebytky, s vysokým nárůstem produkce měřeným cizími měnami může být postižena inflací. Další je otázka, co by pro Evropana mělo být negativní na případných potížích „velkého odčerpávače zaměstaneckých míst“.

Abychom mohli nahlédnout do tajemství velkého obchodního úspěchu čínské produkce, musíme mj. analyzovat jejich finanční model. Ve stručnosti řečeno je velkou zvláštností nesměnitelnost čínské měny za měny volně směnitelné. Ať už to vypadá jakkoliv, jisté je, že kurz vyhlašuje PBC a v ní se také musí hromadit cizí měny. Určitě nemůže nastat to, co se stalo s maďarským forintem, tedy devalvace, kterou obvykle objeví burza a centrální banka ji po marném boji posvětí. Trh s čínskou měnou cenu negeneruje, což prvoplánově vypadá (měřeno například kurzem) mnohem stabilněji.

Jenomže, kde a co se tedy hromadí? Hromadí se USD a EURa v bilanci PBC (People Bank of China), protože za každé se ziskem prodané zboží musí přitéct více USD, než na jeho produkci bylo zapotřebí. Tento obchodní příjem je příjem čínských subjektů, které jej smění při pevném kurzu za YUANy. Čínská firma tedy získává větší a větší množství domácí měny a v PBC se hromadí zahraniční měny.

Tyto zahraniční měny čínská centrální banka PBC investuje bud přímo nebo skrytě do čehokoliv, co se jí jeví jako důvěryhodné.

Zvýšený přísun domácí měny musí zákonitě vyvolat rostoucí kupní sílu alespoň části obyvatelstva, která logicky utratí tyto příjmy za vše, čeho se jí v minulosti nedostávalo. Můžeme sledovat velký stavební boom v městech financovaný samozřejmě dluhovou expanzí, který je zákonitě spojený s růstem nájemného a cen nemovitostí. Některé zahraniční zdroje hodnotí tuto hypotéční bublinu jako větší než americkou a z toho důvodu jsou výhledy přiměřeně začernalé.

PBC neustále zvyšuje povinné minimální rezervy, nyní je to už skoro 20 procent a zvyšuje diskontní sazbu až k 6 procentům. Tím omezuje rychlost přísunu nových úvěrů, protože musí zvládat přísun peněz z existujícího obchodu.

Tak jako tak se množství peněz zvyšuje, ale vybrané důležité položky jako nemovitosti a pozemky se nemohou díky své povaze přizpůsobit svým množstvím novým penězům. Jediné východisko je změna ceny, což ale přitlačí na možnosti čínských zaměstnanců vydělat si na bydlení. Tím se dostáváme k možnému vývoji:

Buď Čína vyřeší tento rozpor novou cenovou strukturou, tedy jí vzrostou náklady na produkci, nebo tento rozpor mocensky potlačí (v politické rovině) a nesměnitelností své měny jej dočasně odloží (v rovině ekonomické) nebo se podaří moderovat ekonomické prostředí a následek se dostaví v postupných krocích.

První varianta znamená výrazné vychýlení v čase, možnou stavbu nesmyslných kapacit a nakonec zaúčtování skutečných relací, tedy cen do produkce, která se může skokově projevit jako ztrátová (viz některé produkce z našeho socialismu), druhá varianta znamená vývoj stejným směrem, ale po více menších krocích.

U obou se nakonec dozvíme to samé, levněji už bylo.

Volba lidskosti