POSLEDNÍ ČLÁNKYVýbor pro mezinárodní obchod (INTA) v úterý odmítl návrh Parlamentu, aby dohoda ACTA byla podstoupena přezkoumání k Soudnímu dvoru EU – 21 poslanců bylo proti návrhu, 5 pro návrh a 2 se zdrželi hlasování.

Návrh ke hlasování podal zpravodaj David Martin (S&D), údajně kvůli nedostatečné podpoře ostatních politických subjektů.

Po hlasování Martin dodal, že se dohoda ACTA bude schvalovat podle předem dohodnutého časového harmonogramu. Martin představí své doporučení pro Parlament na příštím zasedání INTA, které se bude konat 25-26. dubna. INTA bude o dohodě hlasovat 29-30. května, Parlament pak na plenárním zasedání v červnu.

Přesně takto může přijít nejhorší představitelná totalita. Chcete ji?

 

Proč poslanci odmítli nechat dohodu ACTA přezkoumat soudem?

Koordinátor skupiny EPP Daniel Caspary vysvětlil, proč jeho skupina hlasovala proti přezkoumání dohody ACTA Soudním dvorem EU:  „V této chvíli to není zapotřebí, protože dohoda půjde k soudu tak jako tak – podle záměrů, které oznámila Evropská komise.“

Mluvčí INTA za S&D Bernd Lange vysvětlil, že S&D usilují o to, aby Parlament dohodu ACTA co nejdříve odmítl, což je lepší varianta, než kdyby se rozhodnutí odkládalo kvůli dalšímu přezkoumání soudem. „Dnešní rozhodnutí je prvním znamením, že je Parlament připraven dohodu ACTA odmítnout. Od počátku bylo chybou spojovat dohromady padělané zboží s obsahem internetu. Evropský parlament se neúčastní jednání, a teď máme dohodě říct ano, či ne, bez možnosti změnit její nedostatky. Nemůžeme podpořit text dohody v té podobě, v jaké byl předložen. ACTA bude pohřbena do léta.“

Podobné stanovisko zastává i Helmut Scholz (GNU/NGL), podle kterého by soudní průtahy zastavily diskusi o další 1-2 roky.

Poslanci ze skupiny Zelených a Evropské svobodné aliance (Greens/EFA) se hlasování zdrželi.

„Jsme proti podstoupení dohody ACTA k soudu, protože se domníváme, že by měla být odmítnuta okamžitě,“ řekl Jan Phillip Albrecht ze Zelených.

Stínový zpravodaj dohody ACTA za Zelené, mladá poslankyně Amelia Andersdotter (švédská Pirátská strana), k tomu dodává: „Podstoupení dohody ACTA k soudu nemůže nahradit politické kroky potřebné k jejímu přezkoumání. Pouze ratifikace, proces vedený skrze Evropský parlament a národní parlamenty, poskytuje možnost demokraticky rozhodnut, zda ACTA přijmout, či ne, a proto vítáme dnešní výsledek hlasování.“

Jediná skupina, která hlasovala pro přezkoumání dohody ACTA soudem, je Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE). „Jsem zklamán dnešním výsledkem hlasování. Ačkoliv by před soudem nebyly zodpovězeny všechny politické otázky kolem ACTA, Parlament by jistě získal řadu právních podkladů v oblastech, kterých se nejvíce obává veřejnost, hlavně pokud jde o její slučitelnosti s Listinou základních práv,“ domnívá se stínový zpravodaj ALDE Niccolò Rinaldi.

Odkazy:

VIDEO: Hlasování INTA o předložení ACTA k Soudnímu dvoru EU k přezkoumání slučitelnosti ACTA se smlouvami EU.

ACTA: reasons for committee vote against referral to Court of Justice

Volba lidskosti