- Evropský rozhled - https://www.evropsky-rozhled.eu -

Izraelské velvyslanectví v Praze nekomunikuje s médii na téma Khader Adnan

Palestinský vězeň Khader Adnan (též Chádir Adnán) dnes vstoupil do 61. dne protestní hladovky proti svému administrativnímu zadržení státem Izrael. Podle Lékařů za lidská práva může jeho smrt nastat v každém okamžiku a je tedy možné, že než publikujeme tento článek, Khader Adnan již bude po smrti.

Hned na úvod bychom chtěli zdůraznit, že článek neútočí na stát Izrael jako takový, ani na jeho občany, ale na porušování mezinárodního práva, ke kterému dochází i v jiných částech světa. Každé porušování lidských práv si zaslouží, aby o něm veřejnost věděla a aby o něm diskutovala.

Podle mezinárodního práva může být administrativní vazba uvalena na jedince ve výjimečných případech, kdy státu hrozí bezprostřední nebezpečí, a tato vazba musí být použita až jako poslední možné řešení.

Stát Izrael ale nikdy nedefinoval, co považuje za „ohrožení bezpečnosti státu“. Proto se v administrativní vazbě nevyskytují jen teroristé, ale také spisovatelé, kteří pouze vyjádřili svůj svobodný názor na izraelsko-palestinský konflikt – a ten nebyl ve prospěch Izraele.

Třiatřicetiletý Palestinec Khader Adnan byl v rámci izraelsko-palestinského konfliktu zajat izraelskou stranou v půlce prosince 2011 a rozhodnutím úřední moci bez řádného soudu byl umístěn do administrativní vazby. S ohledem na bezpečnost státu Izrael podléhají důvody jeho vazby utajení, a tak Khader Adnan ztratil možnost obhajoby a právo na spravedlivý proces.

Na internetu se lze dočíst, že Khader Adnan je vůdce Islámského džihádu. Nutno podotknout, že toto tvrzení bylo zatím jen vyřčeno, není podložené důkazy a Khader Adnan nebyl nikdy z ničeho obviněn. V minulosti byl už několikrát držen v administrativní vazbě a pokaždé byl nakonec propuštěn na svobodu.

Khader Adnan se po dvou měsících hladovky ocitl na pokraji života a smrti. A my jako rozumní lidé jsme už nemohli dále přihlížet porušování mezinárodního práva.

Ještě předtím jsme se ujistili u bývalých zaměstnanců OSN, kteří byli pozorovateli v Palestině v době mírového procesu, jestli si konkrétně Khader Adnan zaslouží, abychom za jeho práva bojovali. Odpověď zněla ANO. A bylo nám doporučeno, abychom zdůraznili systematické porušování mezinárodního práva, kterého se Izrael skrze administrativní vazbu dopouští.

Společně jsme proto sepsali dopis na Izraelské velvyslanectví v Praze, ve kterém jsme požadovali propuštění Khader Adnana, popřípadě aby nám poskytli vysvětlení, proč ho nepropustí. Kopii jsme odeslali také na izraelské Ministerstvo zahraničních věcí.  Zdůraznili jsme, že informace potřebujeme pro medializaci případu.

Odpověď jsme však nedostali. Pravda je, že vzhledem k vážnému zdravotnímu stavu Adnana se situace vyvíjí mnohem rychleji, a tak připouštíme možnost, že nestihli zareagovat a stane se tak později, doufejme, že ještě za života Khader Adnana.

Dnes v poledne jsme ještě stihli napsat e-mail politické straně TOP09 s žádostí o jejich stanovisko k administrativní vazbě, protože jejich člen Karel Schwarzenberg je ministrem zahraničních věcí, a tak by v problematice měli mít jasno. Ani odtud jsme se odpovědi nedočkali, ačkoliv zde se to dá očekávat – použili jsme oficiální e-mail strany a odeslali jej teprve před 5 hodinami.

Na celé záležitosti nás nejvíc šokuje snaha případ Khadera Adnana ututlat před českou veřejností. Jediný nalezený  článek z českého mainstreamu přinesl pouze server Novinky.cz a tam nezapomněli hned v úvodu připsat, že Khader Adnan je vůdce Islámského džihádu.

Na závěr nezbývá než dodat, abychom společně doufali, že jednoho dne nezaútočí Izrael i na Českou republiku. Protože pak už by nám nikdo nepomohl.

Níže publikujeme dopis, který byl zaslán na velvyslanectví v Praze.

 

Šokující komentář o Khader Adnanovi na sociální síti Twitter - "Jsem Izraelec, budu tě zadržovat bez obvinění a jestliže si troufneš zahájit protestní hladovku, odložím tvé odvolání do doby, než zemřeš." Pravděpodobně se jedná o neobvyklou formu humoru, kterou například v naší republice adresujeme na Romy. Každopádně je hrozné, když někdo něco takového napíše na veřejnou síť.

 

Příloha – dopis velvyslancům státu Izrael

 

Vážení velvyslanci státu Izrael,

 žádáme stát Izrael o okamžité zrušení administrativní vazby palestinského vězně Khader Adnana, a to bez zbytečného odkladu.

Mezinárodní právo umožňuje vzít osobu do administrativní vazby jen ve výjimečných případech, pokud je ohrožena státní bezpečnost. Administrativní vazba má být posledním možným prostředkem, jak hrozbě zabránit.

Khader Adnan se po 60 dnech protestní hladovky ocitl na pokraji sil, dle závěrů Lékařů pro lidská práva může jeho smrt nastat v kterémkoliv okamžiku. Domníváme se, že s ohledem na jeho vážný zdravotní stav představuje pro Izrael minimální hrozbu, tudíž odpadly zákonné důvody pro jeho další zadržování.

Za největší prohru administrativní vazby považujeme skutečnost, že zadržený ztrácí právo na spravedlivý proces.

Izrael nemůže být považován za demokratický stát, pokud zadržuje osoby bez soudu a dokonce bez obvinění po neomezeně dlouhou dobu. Vzpomeňme například prominentního spisovatele Ahmada Qatameshe, který byl ve vazbě téměř 6 let, než byl po vlně protestů propuštěn. V dubnu 2011 byl znovu zadržen a jeho vazba byla v září opět prodloužena na dalších šest měsíců.

Zvažte tedy pečlivě, do jaké míry se státu Izrael vyplatí zadržovat vězně Khader Adnana.

Zároveň bychom vás chtěli upozornit, že vývoj situace budeme medializovat na občanském zpravodajském webu Evropský rozhled, odkud budou shromážděné informace napříč celým světem dále předávány českému a zahraničnímu mainstreamu.

 

S přáním hezkého dne

—————————