POSLEDNÍ ČLÁNKYStejně jako dluhy se netýkají jen dlužníka, tak i drogová závislost nedopadá jen na samotného uživatele drog. Obojí je nefalšovaným nepřítelem svobody ve svobodné společnosti a zabijákem těch, kteří by jinak pro společnost mohli být v lecčems užiteční. Kniha Lovci smrti na mnoha místech ukazuje, jak obchodníci se smrtí rozkládají celou společnost.

 

 

Autor knihy plk. JUDr. Jiří Komorous stál patnáct let v čele Národní protidrogové centrály (a jejích předchůdkyň) a každý si může být jistý, že nikomu nebude tolerovat ani trávu, neb „v jednom z případů z první poloviny dubna 2000 se muž intoxikovaný marihuanou, který vykouřil jedinou cigaretu, jinak nic jiného nepožil, což také bylo prokázáno rozborem krve a moče, „spojil s Marťany“. A ti mu nařídili, aby zapálil mateřskou školku! Při tom byl zadržen policií. Tři dny byl hospitalizován na psychiatrické léčebně a po celou dobu byl v deliriu.“ (str. 132)

Kniha poutavým způsobem shrnuje historii Protidrogové brigády očima jejího velitele Jiřího Komorouse. Na počátku devadesátých let zatápěli jen malým gaunerům, jako byl Artur Pokorný ze žižkovského zlatého trojúhelníku. Právě díky Arturovi se rozjela hlavní činnost protinarkotického oddělení, která o jedenáct let později vyústila k zatčení Seliniho, jednoho z evropských organizátorů obchodu s heroinem na tzv. balkánské cestě. Než k tomu ale došlo, řada starých známých feťáků shnila zaživa, příkladem za všechny nechť je případ rozkladu Hynka Vágnera:

„To, co se naskytlo našim očím, jsem od té doby až doposud nespatřil. Rozežraná, mokvající hluboká rána v délce asi 20 cm, široká asi 10 cm. Živé pulsující maso s uhnívajícími kousky, ale co bylo nejúděsnější, byla uprostřed rány svítící, jasně bílá stehenní kost. Zombie!“ (str. 124)

Ne méně zajímavé jsou ale i pasáže, kde ředitel Národní protidrogové centrály otevřeně píše o cílených desinformacích, které se čas od času objeví v českém tisku. Poprvé se s metodou desinformací setkal během Důstojnického internátního kurzu Federálního ministerstva vnitra, tehdy však netušil, že o několik let později „aktivně vlivová opatření“ zažije na vlastní kůži, nikoliv však ze strany zpravodajských služeb, ale ze strany organizovaných zločineckých skupin, které se tímto snaží odstranit osoby, které pro ně představují nebezpečí. Mezi ně patří policisté, státní zástupci a soudci, kteří se nenechají zkorumpovat.

Pokud vás tato kniha zaujala a máte-li zájem si ji přečíst, nabízíme ji jako hlavní cenu v naší investigativní soutěži, kterou jsme vyhlásili na začátku prázdnin. Úkolem je zjistit, jaký e-shop hacknuli nacionalní hackeři, znáte-li některé cifry z bankovního účtu a printscreen obrazovky, která se při platbě převodem na účet zobrazuje zákazníkům.

Volba lidskosti