POSLEDNÍ ČLÁNKYKhader Adnan, který je protiprávně zadržovaný izraelskými úřady, napsal dopis. Dopis se podařilo dostat mimo zdi nemocnice Zeiv, ve které se kvůli velmi špatnému zdravotnímu stavu nachází. Izrael může na kohokoli uvalit administrativní vazbu. Prostě pokud je tady neodůvodněné podezření, můžou tě v Izraeli na ulici sebrat a bez jakéhokoli odsouzení, obvinění můžeš být zadržovaný po dobu několika měsíců. Izrael tímto svým postupem porušuje mezinárodní právo a lidská práva. Z Palestinců tak jsou druhořadí občané ve své vlastní zemi.

Khader Adnan po svém zadržení zahájil protestní hladovku. Tuto hladovku drží již více jak 54 dní. Je v přímém ohrožení svého života. Každou chvíli mu hrozí selhání vnitřních orgánů a smrt. Je to 33letý postgraduální student mající dvě malé děti. Tento nevinný otec rodiny je z nějakého důvodu zadržovaný v izraelském administrativním uvěznění. Podle dostupných informací takto strádá na 315 palestinských občanů. Bez soudů, bez obvinění jsou zadržováni v nelidských a ponižujících podmínkách.

V dopisu z nemocnice Zeiv se Khader Adnan zmiňuje o svém obrovském váhovém úbytku. Měl následkem hladovky zhubnout o 42 kilogramů tělesné váhy. To je naprosto obrovský pokles, který je životu nebezpečný.

 

V dopise Khader Adnan zmiňuje:

„Začal jsem bitvu, ve které nabízím svou duši Bohu všemohoucímu.  Jsem neoblomný pokračovat, dokud spravedlnost nezvítězí nad lží. Bráním svou důstojnost a důstojnost mých lidí, a nedělám to marně. Izraelská okupace přešla do extrémů proti našim lidem, zejména vězňům. Byl jsem ponížen, poražen, a bezdůvodně obtěžován vyšetřovateli, a tak jsem přísahal Bohu bojovat proti politice administrativní vazby, kvůli které já a stovky mých kolegů vězňů padly za oběť. “

Hospitalizovaného Khadera Adnana navštívil v nemocnici právník palestinského ministerstva záležitostí vězněných Palestinců Jalal Abu Wasil, který také dopis vynesl ven a zveřejnil ho. Skutečně, palestinští vězni jsou ve velmi nemilé situaci. Izrael s nimi zachází jako s loutkami. Při výsleších se často používají velmi nehumánní praktiky, s vězni je zacházeno velmi krutým až drsným způsobem. Mnoho vězněných Palestinců také administrativní věznění nepřežije. Zemřou na následky věznění, nebo na následky prováděných vyšetřovacích metod.

Khader Adnan poukazuje na nehorázný stav. Stále více lidí po celém světě žádá propuštění Adnana z vazby. Po necelých dvou měsících nebyl z ničeho obviněn, dokonce ani odsouzen. Jen mu byla soudkyní nařízena další na 4 měsíce pokračující administrativní vazba, opět bez jakýchkoli důvodů a důkazů. Takto se chová demokratický stát? Izrael ví, že je pro Spojené státy americké zemí, která je klíčovou pro udržení moci na Blízkém východě. Proto také hřeší a nedodržuje lidská práva, protože tato lidská práva jsou zejména pro USA a Izrael něčím naprosto bezvýznamným. OSN a mnoho dalších mezinárodních organizací poukazuje na nedodržování práva a lidských práv v Izraeli. OSN vydává proti Izraeli rezoluce a nabádá Izrael ke správnému zákonnému chování, jenže tato země se chová jako hluchá a slepá zároveň.

Khader Adnan odmítá být vyšetřován izraelskými lékaři. Již několikrát tito lékaři prohlásili Adnanův stav za uspokojivý, i když Lékaři za lidská práva konstatovali úplně něco jiného.

 

Khader Adnan ve svém dopise uvedl také toto:

„Tady jsem v nemocniční posteli obklopený vězeňskými dozorci a pouty, moje nohy jsou svázané k posteli. Jediné, co mohu udělat, je nabídnout svou duši Bohu. Věřím ve spravedlnost a spravedlnost nakonec zvítězí nad tyranií a útlakem.

Bojuji s okupanty ne kvůli sobě jako jednotlivec, ale v zájmu tisíců vězňů, kteří jsou zbaveni svých nejzákladnějších lidských práv, zatímco svět a mezinárodní společenství vše pouze sleduje.
Je na čase, aby mezinárodní společenství a OSN podpořili vězně a přinutili stát Izrael, k dodržování mezinárodních lidských práv a aby se přestal chovat k vězňům, jako by nebyli lidmi.“

Khader Adnan není žádným teroristou a přesto je s ním zacházeno na té nejnižší úrovni. Khader Adnan hovoří ve svém dopise o tisíci palestinských vězňů. Administrativně je zadrženo zhruba 315 Palestinců, tito lidé jsou opravdu zadržováni bez soudů a obvinění. Dále se v izraelských věznicích nachází zhruba dalších 4200 Palestinců – a to kvůli házení kamenů na izraelské tanky a podobné činy. Lidská práva nejsou dodržována. Dokonce s obyčejnými Palestinci žijícími zatím na svobodě je zacházeno v rozporu s mezinárodními lidskými právy.

Palestinci jsou souzeni často vojenskými soudci, a ti pokládají Palestince za své nepřátele a podle toho také postupují. V Izraeli neexistuje nezávislé soudnictví. Zvláště pokud je vše namířeno proti Palestinci. Organizace spojených národů je v tomto ohledu opravdu bezzubá a Izrael si dělá, co chce. Nám Evropanům a dalším lidem žijícím v docela dobrém bezpečí, se mohou zdát lidská práva jako bezduchá slova bez jakéhokoli obsahu. Ale ve skutečnosti dodržování lidských práv může znamenat tu tenkou hranici mezi životem a smrtí. Hranici mezi kulturním a vysoce vyspělým světem a zaostalou diktaturou.

Palestinská samospráva několikrát žádala Izrael o propuštění Adnana kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Nikdy zatím izraelská strana nesvolila. Úřady nemají žádné slitování s člověkem na pokraji života a smrti. Musí opravdu Khader Adnan zemřít? Pokud tento člověk zemře, sám Izrael si přivodí těžké bezpečnostní chvíle. Jeho smrtí dojde k rozsáhlým nepokojům v Západním břehu a po celé Palestině. A to nejen tam. Protesty budou jistě zahájeny i v zahraničí, kde mimochodem probíhají již v těchto dnech.

Obsah dopisu byl zveřejněný na webu Ma’an News Agency

 

Text jsem napsal pro Evropský rozhled a svůj blog na iDnes.cz.

 

MŮŽETE SI TAKÉ PŘEČÍST:

Bude Khader Adnan obětí izraelského apartheidu?
Antisemitismus je berličkou Izraele
Izrael opět uplatňuje fašizující pravidla
Izrael se bojí mezinárodní humanitární mise Freedom Flotila2
Slova papeže o násilí na Palestincích prošla v Čechách cenzurou

Volba lidskosti