POSLEDNÍ ČLÁNKYEvropská komise doporučila všem členským státům koordinovaný plán s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin na trh. Opatření se týkají úředních kontrol potravin obsahující hovězí maso a úředních kontrol koňského masa za účelem zjišťování reziduí fenylbutazonu.

Doporučení se objevilo jen několik dní po celoevropském skandálu kolem nahrazování hovězího masa koňským a v době, kdy se do koňského masa dostal veterinární přípravek fenylbutazon, jehož přítomnost v jídle je vysloveně zakázána.

V minulosti se fenylbutazon používal jako lék pro lidi trpící artritidou, pro škodlivé vedlejší účinky byl později zakázán. Dnes se používá jako nesteroidní protizánětlivý lék u koní, u nichž ale může ve velké dávce vyvolávat žaludeční vředy.

Právě kvůli žaludečním vředům se doporučovalo podávat koním látku suxibuzon, která se na fenylbutazon přeměňuje až v těle, čímž mělo docházet k minimálnímu dráždění žaludku. Vědecké experimenty ale prokázaly, že koně trpěly na žaludeční vředy ve stejné míře, ať už jim byl podáván suxibuzon či fenylbutazon.

 

 

Doporučené počty vzorků a metody testování

Komise doporučuje příslušným orgánům, aby prováděly kontroly potravin obsahující hovězí maso za účelem zjištění, zda neobsahují i maso koňské, aniž by jeho přítomnost byla oznámena spotřebiteli.

V České republice by se mělo testovat nejméně 100 vzorků za měsíc metodou doporučenou referenční laboratoří EU pro živočišné proteiny v krmivech, konkrétně detekcí koňské DNA metodou real-time PCR.

Koňské maso určené k lidské spotřebě by mělo být testováno na přítomnost reziduí fenylbutazonu v rozsahu 1 vzorku na 50 tun výrobku, přičemž minimální počet je 5 vzorků na členský stát.

Metody testování by měly být v souladu se směrnicí 2002/657/ES a jsou k dispozici na internetové stránce referenční laboratoře EU pro rezidua veterinárních léčivých přípravků a kontaminujících látek v potravinách živočišného původu.

 

 

Odkazy:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:048:0028:0032:CS:PDF
http://www.equichannel.cz/konske-novinky-protizanetlive-leky-u-koni
http://eurl.craw.eu/en/164/legal-sources-and-sops

Volba lidskosti