POSLEDNÍ ČLÁNKYKrátce po skončení studentského pochodu k pamětní desce Jana Opletala v Žitné ulici se před Hlávkovou kolejí sešli komunisté, aby rovněž uctili památku Jana Opletala, Václava Sedláčka a méně známého Dr. Ing. Otakara Runy.

 

 

Hlavního slova se ujala poslankyně a předsedkyně Krajského výboru KSČM Praha Marta Semelová, která ve stručnosti připomenula historii událostí roku 1939 a poukázala na odkaz těch, kteří bojovali za spravedlivější svět. Byl to právě boj za mír, za lidská práva a za svobodu, za svět bez chudých a bohatých, ve kterém pohasínaly životy českých studentů. Jejich odkaz ale nebyl naplněn, protože ve světě se stále válčí, máme rekordní nezaměstnanost a hrozí nám až 130 tisíc bezdomovců.

„Myslím si, že odkaz Jana Opletala a všech, kteří bojovali za lepší svět, zůstává proto trvalým úkolem nejenom pro nás komunisty, ale také pro vlastenecké organizace a všechny pokrokové lidi v České republice i na celém světě,“ zakončila svůj čtyřminutový projev Marta Semelová.

 
Pietní shromáždění komunistů se neobešlo bez konfliktů s odpůrci

Shromáždění komunistů bylo několikrát narušeno jejich odpůrci. Hned při zahájení projevů si před poslankyni Martu Semelovou odplivl mladý muž v sokolském kroji za hlasitého pohrdání: „Pfuj!“ a ihned se dal na útěk. Přihlížející komunisté jeho počin komentovali ironickými slovy: „To je hrdina!“

Projev byl také neustále rušen motorem auta přistavěného hned před Hlávkovou kolejí.

K závěru projevu se před vysokoškolskými kolejemi objevili důchodci, kteří se snažili poukázat na fakt, že v dobách komunistické totality se popravovali lidé a byly zabavovány majetky. Na to jim mladý komunista příkladně odpověděl, že na základě retribučních dekretů prezidenta Beneše bylo popraveno více než 700 lidí za kolaboraci s nacisty, byť prezidenta Beneše jinak uznává. Dále v dnešní době dochází k rozkrádání národního bohatství a zadlužování země a v neposlední řadě se potýkáme s pěti set tisícovou nezaměstnaností. Důchodci následně zmizeli v budově vysokoškolských kolejí.

 

 

 
Projev Marty Semelové

Dovolte mi, abych vás přivítala jménem Krajského výboru KSČM na pietním aktu, který pořádáme každý rok, letos při příležitosti dramatických událostí roku 1939. Dovolte mi, abych mezi námi přivítala prvního místopředsedu ÚV KSČM Petra Šimůnka. Chtěla bych mezi námi přivítat zástupce Klubu českého pohraničí, zástupce Levicových klubů žen, mládeže komunistické a dalších vlasteneckých organizací a vás spoluobčanů.

28. října 1939 byl po celé zemi ve znamení odporu proti německé okupaci. Největší demonstrace se udály tady v Praze a nedaleko na Václavském náměstí. Ve všech přilehlých ulicích se demonstranti střetávali s gestapem, s oddíly SS a SA. Střelbou bylo ten den těžce zraněno devět demonstrantů. Na následky zranění zemřel horník Václav Sedláček a 11. listopadu 1939 těžkému zranění podlehl také Jan Opletal.

15. listopad byl dnem pohřbu Jana Opletala a tento den se stal podnětem pro další velké demonstrace proti nacistické okupaci. Následovala tvrdá represe. V noci ze 16. na 17. listopadu přepadli Němci studentské koleje a následně zavřeli české vysoké školy. 1200 studentů bylo odvlečeno do koncentračního tábora, devět studentů bylo zastřeleno na Ruzyni. Tím chtěli Němci zlomit odpor českého lidu proti fašismu, proti okupaci, proti válce. A právě boj za mír, boj za lidská práva, za svobodu, za spravedlivý svět bez chudých a bohatých, těch, kteří jsou bez práce či bez střechy nad hlavou, to je odkaz těch, kteří bojovali za spravedlivější svět.

Tento odkaz není v dnešním světě ani v naší zemi naplněn. Ve světě se válčí, v naší zemi jsou dál chudí a je jich stále více, je tady rekordní nezaměstnanost. Jsou tady lidé bez práce, bez střechy nad hlavou, hrozí až 130 tisíc bezdomovců, žebráky potkáváme na rohu téměř každé pražské ulice tady v centru města. Myslím si, že odkaz Jana Opletala a všech, kteří bojovali za lepší svět, zůstává proto trvalým úkolem nejenom pro nás komunisty, ale také pro vlastenecké organizace a všechny pokrokové lidi v České republice i na celém světě.

Já bych vám všem chtěla poděkovat za to, že jste se zúčastnili této akce, že každý rok přicházíte, abyste si připomenuli nejen tyto události, ale i všechny padlé za druhé světové války, mezi nimiž byl nejenom student Jan Opletal, ale například komunista bojovník Dr. Ing. Otakar Runa, který byl popraven 28. listopadu 1941. Ještě jednou vám děkuji za vaši účast a končím toto shromáždění.

Volba lidskosti