POSLEDNÍ ČLÁNKYPlzeň, 28. ledna 2013 – Hnutí za přímou demokracii pořádá otevřenou diskusní konferenci nazvanou „Demokracie versus Totalita v 21. století v Českých Budějovicích. Akce se koná 2. 2. 2013 od 14.00 v aule Jihočeské univerzity, ul. Studentská 23, které bude předcházet tisková konference. Účast potvrdili organizátoři antikomunistických protestů Šimon Heller a Martin Rosocha, předseda KSČM Vojtěch Filip a mnoho dalších hostů.

„Jsme znepokojeni rostoucím napětím ve společnosti, které se projevilo jak při krajských volbách, tak v těch prezidentských. Vidíme v tom hrozbu pro demokracii a lidská práva v naší zemi.

Domníváme se, že v naší společnosti chybí seriózní diskuse o podstatě minulého režimu a vztahu současné KSČM k této minulosti a zároveň za velmi závažnou považujeme absenci veřejné i odborné diskuse o podstatě demokracie a o způsobech vedení demokratické diskuse“, uvádí mluvčí Hnutí za Přímou Demokracii Milan Valach.

Setkání se zástupci médií bude zahájeno ve 13.00 a budou zde vysvětleny důvody a cíle této konference. Samotná akce začne ve 14.00 a mimo výše uvedené vystoupí jako další Štěpán Strnad z Vysoké školy evropských a regionálních studií v ČB, Ondřej Lánský z iniciativy ProAlt, Jan Samohýl z Teologické fakulty JU v ČB, Libor Grubhoffer, rektor Jihočeské univerzity nebo známý performer Milan Kohout.

„Součástí konference bude samozřejmě diskuse všech zúčastněných, a nejen hostů, ale i veřejnosti. Pozvali jsme jak zástupce zainteresovaných stran, tak představitele české intelektuální obce. Zároveň zveme k této diskuzi širokou veřejnost. Diskusní příspěvek mohou s uvedením jména a města, kde bydlí, zaslat na e-mailovou adresu budejovice@hzpd.cz všichni občané“, doplňuje hlavní organizátor akce Václav Meškan.

Zaslané příspěvky (referáty) budou zahrnuty do elektronického sborníku, který bude rozčleněn na dvě části – hlavní referáty a diskusní příspěvky občanů a bude zveřejněn na stránkách www.hzpd.cz.

Nelze očekávat, že všechny otázky budou vyřešeny již na této konferenci. Předpokladem hnutí proto je, že v organizaci podobných konferencí bude dle možností pokračovat.

Za Hnutí za přímou demokracii srdečně zve.

Ladislav Štítkovec, mediální koordinátor HzPD

_________________________________

Poznámky:

Otevřený dopis HzPD k protikomunistickým demonstracím:
http://www.hzpd.cz/data/editor/File/Otev%C5%99en%C3%BD_dopis_HzPD.pdf

Konference na stránkách HzPD: http://www.hzpd.cz/konference

Hnutí za přímou demokracii je občanským sdružením založeným v únoru 2001. Není politickou stranou, nechce jí být a neusiluje o vstup do parlamentu. Avšak usiluje o změnu postavení občanů v politickém systému naší země tak, aby se v souladu s Ústavou ČR stali skutečnými nositeli moci ve státě.

Volba lidskosti