POSLEDNÍ ČLÁNKYPraha – Ve středu 30. května 2012 se konala historicky první demonstrace seniorů proti vládním škrtům. Protestů se zúčastnilo několik tisíc důchodců a zdravotně postižených. Demonstrace za přežití seniorů se účastnila ale také řada mladých. Jak vysvětluje ve svém projevu Lukáš Matoška, mluvčí iniciativy Za svobodné vysoké školy, mladí mají se seniory jedno společné – zranitelnost.

 

 

Lukáš Matoška, mluvčí iniciativy Za svobodné vysoké školy

 

Dobrý den,

kladu si otázku, zda zájmy seniorů a zájmy studentů jsou protichůdné, anebo jestli má zde někdo zájem tyto dvě skupiny, seniory a studenty, poštvávat uměle proti sobě. Domnívám se, že ta druhá verze je ta pravdivá. Nechci vzpomínat nechutný klip a nechutnou předvolební kampaň před dvěma lety, kde tyto dvě skupiny byly znepřátelovány.

Naopak senioři sdílí se studenty jednu podstatnou věc. Jestliže studenti se připravují na svůj ekonomicky produktivní život, potom senioři tento ekonomicky produktivní život již absolvovali. To znamená, že obě tyto skupiny nejsou natolik soběstačné jako lidé středního věku. To znamená, že máme společnou zranitelnost. Zranitelnost je to, co nás spojuje.

 

 

A právě proto, že nejmladší a nejstarší věková skupina ve společnosti je nejzranitelnější, právě proto fungovala mezigenerační solidarita. Mezigenerační solidarita byla založená na tom, že mladým financují jejich studia lidé středního věku, za což je mladí, až budou lidé středního věku staří, zaopatří.

Tento princip je ale dlouhodobě rozkládán. Studenti jsou dnes nuceni být ekonomicky aktivní už teď, aby se byli schopni na studiích vůbec udržet. To je v pořádku? A na druhou stranu nejsou seniorům adekvátně valorizovány penze, vůbec nikdo si jich tady neváží.

K tomu ke všemu vláda plánuje důchodovou reformu, jež má zvýšit odchodový věk do důchodu. Argumentuje, že průměrný věk, kterého se občané České republiky dožívají, vzrostl. Chci říct, že v důsledku opatření, která se připravují na legislativní úrovni ve zdravotnictví a která vedou k omezení dostupnosti zdravotní péče, může nakrásně tento věk znovu začít klesat a dostat se dokonce pod dnešní úroveň. To chceme? Má vláda zájem na tom, abychom umírali dříve?

 

Smrtka, která si přišla pro babičku zbytečně - má ještě příliš mnoho finančních závazků, které musí před smrtí splatit.

 

Chtělo by se říci, že penzijní systém a školství jsou dvěma posledními mohykány veřejného sektoru, který v České republice funguje a který ještě neprošel privatizací. Necháme si je zprivatizovat?

Penzijní systém a vzdělávání stálo mimo tržní principy z dobrých důvodů. Penzijní fondy, které jsou veřejné, jsou daleko stabilnější než ty soukromé, nekorespondují s děním na finančních trzích. Dovedeme si představit, kam by se poděly naše penze během nějaké další krize tohoto druhu? Podobně výhodou veřejného vysokého školství oproti soukromému je všeobecný přístup ke vzdělávání, rovný přístup k poznání.

Veřejné fondy sledují solidaritu. Soukromé penzijní fondy sledují jedině zisk a nic jiného. Veřejné školství reprodukuje vzdělanostní společnost, soukromé a zpoplatněné školství reprodukuje jedině nerovnosti ve společnosti a další vytváří.

 

 

Vláda nám říká, že soukromé, nebo s rysy soukromého, je vždy lepší než veřejné. Odpovězme jí, že to je jen její ideologické přesvědčení, nikoliv argument pro racionální reformu. Proto se vás ptám: Necháme si privatizovat penzijní systém nebo školství? Necháme si rozkrást to, co ještě společně máme a co můžeme všichni rovným dílem využívat?

Jak už tady zaznělo, paní poslankyně Pecková před nedávnem odhalila, jakým způsobem vláda premiéra Nečase uvažuje. Uvedla, že nižší valorizace penzí, bude něco, na co si důchodci, kteří se narodili za války, velmi rychle zvyknou. Vláda připodobnila tímto ústy paní poslankyně Peckové situaci ekonomické krize k válečné situaci.  Ono totiž totální nasazení stejně jako třeba domnělé umořování státního dluhu poslouží jako odůvodnění pro ty nejbrutálnější vládní asociální opatření.

 

Lukáš Matoška, mluvčí iniciativy Za svobodné vysoké školy.

 

Za tuto krizi ale nemůžeme, a proto nebudeme nést její následky. Jestliže válka proti sobě mobilizuje národy, krize proti sobě mobilizuje bílé proti černým, heterosexuálním proti homosexuálním, anebo také mladé proti starým. A to my si líbit nenecháme.

Chci vzkázat celé vládě a jmenovitě paní poslankyni: Nenecháme se rozdělovat a nebudeme si zvykat na válečnou ani na krizovou situaci. Tato krize není nutná!

Musíme společně apelovat na mezigenerační solidaritu. Musíme držet jeden druhého. Nemůžeme mít jedno bez druhého, nemůžeme mít fungující veřejný penzijní systém, aniž bychom měli fungující veřejné vysoké školství. Ty věci spolu souvisí a vláda útočí na celou veřejnou sféru a celou jí chce beze zbytku zprivatizovat a to my nedopustíme.

 

Neohlášený JUDr. Josef Hörl ze 4. odboje oznamuje, že podali trestní oznámení na české politiky.

 

A proto nenechme se poštvávat proti sobě, nenechme se mobilizovat, mladí proti starým, černí proti bílým, heterosexuální proti homosexuálním. Tohle si líbit nenecháme, na místo toho mobilizujme se proti nezodpovědné politice škrtů, mobilizujme se proti vládě Petra Nečase.

Jsem velmi rád, že zde dnes vidím staré, mladé, všechny, vidím vás zde v jednom spojení. Jedině společně v tomto spojenectví mladých a starých můžeme proti této vládě uspět. Neustupujme, dál se spojujme a pokračujme. Můžeme tento boj vyhrát.

Díky, že jste přišli.

Volba lidskosti