POSLEDNÍ ČLÁNKYOdpověď je jednoduchá: na důchody šetřit nelze. Lidská společnost i ekonomika fungují jinak. Jakékoliv formy spoření fungují jen ve fungujících lidských společnostech s fungujícími ekonomikami. Nefungující společnost nemůže nahrazovat degenerativní nedostatky nějakým spořením.

Český národ dosahuje smutných rekordů v poklesu porodnosti. To vyvolává již léta zmatené diskuse o potřebě reformovat důchodový systém a při každých volbách se téma stává i politickou kartou. V těchto diskusích se objevuje velké množství bludných názorů (jakoby reformou kalendáře šla reformovat doba těhotenství!) a jen málo racionálních úvah jdoucích k podstatě věci.

Nejde totiž jen o důchody, v určitém stavu demografické sebevraždy národa může dojít ke zhroucení veškeré akumulace kapitálu, tedy veškerého spoření a shromažďování kapitálu (ať už má jakoukoliv formu) a tím i k ohrožení základů ekonomických procesů. Taková situace dosud v novodobé světové historii nenastala – doposud všechny národy v posledních staletích vykazovaly nárůst obyvatelstva – a nejsou tedy k dispozici zkušenosti. Vymírání (vyvražďování?) posledních přírodních kmenů v Amazonii nebo v Asii nedává dostatečné poznatky, protože tyto kmeny nevytvořily ekonomické formace, v jakých žijeme my. Také pojem demografická či kolektivní sebevražda národa je velmi nový, ale guru světového managementu P. F. Drucker považuje proces kolektivní sebevraždy probíhající v některých vyspělých zemích Evropy a severní Ameriky za klíčovou světovou hrozbu.

V dosavadních diskusích chybí systémová analýza základních principů biologického přežívání lidského druhu, rozvoje či degenerace ohraničeného lidského společenství (kmenu, tlupy, národa), a jejich vlivů na nadstavbové ekonomické a jiné systémy a procesy. Vcelku scestně sklouzávají diskuse o žádoucí reformě důchodového systému do hlásání mýtů a srovnávání jakýchsi průběžných či fondových důchodových systémů, do bludných úvah o individualizaci přístupů k zabezpečení člověka ve stáří, atd. Často směřuje reformní propaganda do hlásání novodobého bludu, že každý si bude muset našetřit na důchod sám. To je ovšem kolosální nesmysl, jak z hlediska biologického, tak i ekonomického, který by se snad dal srovnat s tím, jakoby nějaký technik začal hlásat, že z důvodu vyčerpání našich energetických zdrojů si každý bude muset pro krytí svých energetických potřeb pořídit své vlastní perpetuum mobile.

(…pokračování…)

Shrnutí:

• ČR se nachází v porodnosti na jednom z nejhorších míst na světě.
• To se nemůže neprojevit v budoucím zhroucení finančních systémů.
• Jakékoliv ukládané peníze finanční instituce dílem utratí na vlastní provoz a dílem investují do fixního kapitálu.
• Investice peněz do fixního kapitálu je nevratným procesem, nikdy už nelze fixní kapitál transformovat (přeměnit) zpátky do peněz.
• Fixní kapitál jen může měnit majitele (a to je něco zcela jiného).
• Úspory u jakýchkoliv finančních institucí netvoří zásobník, do kterého je možné peníze libovolně vkládat a zase vybírat.
• Jakékoliv spoření funguje jen za podmínky, že do systému přitéká více peněz než z něj odtéká. Jinak se systém velmi rychle hroutí.
• Je absolutně nemožné si na důchod tak zvaně našetřit. Takhle nefunguje ani lidská společnost ani ekonomika.
• Naprosto neplatí obligátní úsloví, že peníze dělají zase peníze. Jen lidská práce – tedy variabilní kapitál – vytváří hodnoty.
• Fixní kapitál žádné hodnoty nevytváří a vytvářet nemůže.

Josef Komárek, prosinec 2010

Celý článek najdete zde: http://josefkomarek.blog.idnes.cz/c/171002/Lze-vubec-setrit-na-duchody.html

Volba lidskosti