POSLEDNÍ ČLÁNKY 

Lékařská zpráva
 
Die stationäre Einweisung der Patientin erfolgte durch den Hausarzt, nachdem die Patientin über eine zunehmende Dyspnoe seit ___ Wochen klagte. Wegen erhöhten Entzündungsparametern und hohem Fieber bis ___ °C und typischer Symptome diagnostizierten wir eine Pneumonie. Unter intravenöse Antibiotika normalisierten sich CRP (max. ____) und Leukos, der klinische Zustand verbesserte deutlich sich.

 
 
Poznámky:
Leukos = Leukozyten, čte se „lojkos“
 
 
Povšimněte si:
Němeční kolegové většinou píší tzv. Einweisung, kde v pár větách uvedou, proč byl pacient přijat, kým byl poslán (to je důležité zejm. proto, že německý nemocniční lékař velmi často komunikuje s Hausarzt – praktickým lékařem).

Volba lidskosti