POSLEDNÍ ČLÁNKYUvádám zde vzor propouštěcích zpráv, které jsem sám diktoval. Většinou si každý udělá vlastní systém. Na některých klinikách mají šablony, které se víceméně dodržují. Briefy (propouštěcí zprávy) se téměř výhradně diktují. Někdy je tak možné sekretářce nadiktovat: Vezmeme tu a tu propouštěcí zprávu a změníme to a to…

Propouštěcí zpráva (der Entlassungsbericht, der Entlassungsbrief)

1. Die Einweisung
– tedy kdo a proč a s čím ho poslal

2. Die Anamnese
– v německé propouštěcí zprávě se takto neoznačuje strukturovaná anamnéza jako taková, jak jí známe z českých zpráv (osobní, rodinná, pracovní), ale to, co vedlo pacienta k tomu, aby vyhledal lékařskou pomoc. Další viz příklad propouštěcí zprávy, kterou sestavím příště jako příklad.

3. Die Epikrise
– často se píše rovnou die Zusammenfassung a epikríza se vynechává.

4. Die Empfehlung
– většinou bývá součástí Zusammenfassung.

Volba lidskosti