POSLEDNÍ ČLÁNKYObjectiveC je programovací jazyk používaný v operačních systémech Mac OS X či iOS. Vývojáři nových aplikací obvykle kompilují zdrojové kódy v aplikaci XCode či v UNIXovém terminálu. Pokud máte v plánu vytvářet aplikace pro iPady a iPhony, bez XCodu se dřív nebo později neobejdete.

 
Co však dělat, pokud máme k dispozici pouze linuxovou distribuci, jako je Debian či Ubuntu?

Odpovědí na vaše otázky může být například GNUstep.

GNUstep je svobodná softwarová implementace ObjectiveC knihoven (frameworks) stavěných na Cocoa API. Kompilátor ObjectiveC jesice součástí kompilátorů GCC, ale potřebné knihovny nejsou v Linuxu nainstalovány.

 

My si teď povíme, co a jak nainstalovat:
 

1. Připojte se k internetu.
 
2. Otevřete terminál.
 
3. Postupně nainstalujte:

a) sudo apt-get -u install build-essential
b) sudo apt-get -u install gnustep (pokud nastane chybová hláška, napište nejdřív sudo apt-get update)
c) sudo apt-get install gobjc
d) sudo apt-get install gnustep-make
e) sudo apt-get install libgnustep-base-dev

 
 
Nyní nastal čas otestovat, jestli skutečně lze zdrojové kódy zkompilovat.
 

1. Znovu otevřete terminál, pokud jste ho zavřeli.
 
2. Vytvořte složku, kam budete svoje projekty ukládat (například příkazem mkdir Progs, následně se do ní dostanete příkazem cd Progs)
 
3. Vytvořte soubor ahoj.m, to lze udělat několikerým způsobem, já preferuji editor kate, protože dokáže barevně zvýrazňovat zdrojové kódy pro jazyk ObjectiveC a kód se tak stává přehlednějším (někteří dávají přednost editorům vim, gedit či emacs):

 

kate ahoj.m

 

4. Do nově vzniklého souboru zkopírujte následující řádky, viz printscreen, a soubor uložte (velkou pozornost věnujte uvozovkám – jsou to dvě čárky kolmé na řádek!) :

 

#import <Foundation/Foundation.h>
int main (int argc, const char * argv[])
{
NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
NSLog(@"Ahoj svete!");
[pool drain];
return 0;
}

 
 

 
 

5. Pokaždé, když otevřete terminál a budete se chystat cokoliv zkompilovat, budete muset nejdřív zadat tento příkaz (za tečkou je mezera!):

 

. /usr/share/GNUstep/Makefiles/GNUstep.sh

 

Díky němu budete moc používat knihovny jazyka ObjectiveC při kompilaci s GCC.

 

6. Samotnou kompilaci provedete příkazem (opět věnujte velkou pozornost uvozovkám – nyní to je jedna čárka orientovaná z levého horního rohu do pravého dolního rohu! Stejně tak před objc-flags jsou dvě pomlčky vedle sebe bez mezery.):

 

gcc `gnustep-config -­-objc-flags` -lgnustep-base ahoj.m -o ahoj

 

7. příkazem ./ahoj se spustí nově vytvořený program. Pokud vše proběhlo bez potíží, měli byste na obrazovce vidět:

 

2012-12-09 16:20:18.027 ahoj[3868] Ahoj svete!

 
Závěrem znovu připomínám, že pokud to myslíte s programováním pro iPhony a iPady vážně, měli byste se naučit používat XCode. Na internetu existují návody, jak XCode nainstalovat pod operačním systémem Windows, pro linuxové distribuce jsem bohužel takový návod nikde neobjevila.

Volba lidskosti