FACEBOOKOVÝ DETEKTIV


Facebookový detektiv dokáže najít různé informace o facebookových profilech. Jediné, co potřebujete, je znát ID profilu, o který se zajímáte.

1. Přihlašte se na Facebook

2. Jděte na zájmový profil

3. Zkopírujte url adresu profilu

4. Nechte si ji převést na ID, například tady.Pozn. Časem vytvoříme vlastní skript.

5. ID profilu vložte níže do polí a hledejte.


PříspěvkyPříspěvky, které profil napsal

Příspěvky, ve kterých je profil označen

Příspěvky, pod kterými profil komentoval

Příspěvky, které se profilu líbily


Fotografie


Fotografie s označeným profilem

Fotografie nahrané uživatelem

Fotografie, na kterých je profil označen

Fotografie, které profil okomentoval

Videa, na kterých je profil označen

Fotografie, které se profilu líbily


OstatníSkupiny, ve kterých je profil členem.

Soukromé skupiny, ve kterých je profil členem.

Přátelé profilu.

Stránky, které se profilu líbí.


POSLEDNÍ ČLÁNKYpgp
Pro šifrovanou e-mailovou komunikaci lze využít PGP (Pretty Good Privacy program), který používá asymetrickou kryptografii. Kromě odesílání a přijímání šifrovaných zpráv umožňuje digitálně zprávy podepisovat a ověřovat identitu odesílatele. Asymetrické šifrování je založeno na dvou klíčích, soukromém a veřejném. Ten veřejný se obvykle umisťuje na veřejném místě, kde si ho může kdokoliv dohledat – obvykle na pgp keyservery, například pgp.mit.edu. Není to povinnost, ale pokud tak učiníte, kdokoliv si klíč může najít podle ID klíče, jména, nebo e-mailu.

 
České bezpečnostní složky státu PGP šifrování používají hojně, neberou však zřetel na možný únik informací, když veřejné pgp klíče nahrávají na pgp servery – spolu s klíčem tak mnohdy odhalují celá jména svých zaměstnanců, ale také názvy probíhajících operací.

Největším whistleblowerem v této oblasti je Ministerstvo obrany a Armáda Čeké republiky, kteří tímto způsobem odkryli devatenáct svých zaměstnanců. Po nich následuje Ministerstvo vnitra se třinácti jmény.

Bezpečnostní informační služba je naopak v tomto ohledu velmi obezřetná, na keyserveru je k dohledání pouze pgp klíč pro personální kancelář, infomaily a jméno Heleny Nykodýmové.

O Vojenském zpravodajství ČR není dohledatelná jediná informace.

Pro Úřad pro zahraniční styky a informace je dohledatelné jedno jméno.

Z českých prezidentů používal PGP šifrování Václav Klaus.

Níže předkládáme seznam všech veřejně dostupných informací na MIT PGP Key Serveru.

 

Ministerstvo obrany a Armáda ČR

Type bits/keyID   Date    User ID

pub 2048R/5958E73A 2015-06-02 vondruskaj (vondruskaj) <vondruskaj@army.cz>

pub 2048R/2A02AA04 2015-03-19 Marek Malinkovič (IMO - poštovní účet) <malinkom@army.cz>
                Marek Malinkovič (IMO - alias) <marek.malinkovic@army.cz>

pub 4096R/93DC2D8A 2015-02-17 Lukas Lazenga <lazengal@army.cz>

pub 2048R/3C8868D7 2015-02-14 *** KEY REVOKED *** [not verified]
                Lukas Lazenga <lazengal@army.cz>

pub 2048R/92A68B9B 2014-10-24 Milan Pernica <milan.pernica@army.cz>

pub 2048R/5F132BE2 2014-03-27 Krivankova Ivana <krivankovai@army.cz>

pub 2048R/1FD1ECBE 2014-03-20 Jaromir Vondruska (Czech MoD) <vondruskaj@army.cz>

pub 2048R/B05734EB 2014-02-23 Tomas BRIASKY <tomas.briasky@army.cz>

pub 2048R/440E157F 2010-09-20 Giuliano Giannetti <giannettig@army.cz>
                Giuliano Giannetti <giuliano@seznam.cz>

pub 1024D/881520C0 2007-03-01 Antonin Hegar <hegara@army.cz>

pub 1024D/E48984B7 2000-07-20 Vlastimil Picek <vlastimil.picek@army.cz>

pub 1024D/166B4147 2000-07-13 Jaroslav Sykora <sykoraj@army.cz>

pub 1024D/2CF59C14 2000-07-11 Jaroslav Sykora <sykoraj@army.cz>

pub 1024D/7F5C8BFE 2000-05-12 Vladimir Petrcka <vpe@vpsbol.army.cz>

pub 1024D/95B954BF 2000-04-05 R I C H T � R Jarom�r <jaromir.richtar@army.cz>

pub 1024D/41C0486B 2000-03-17 Petr Hrejsemnou <hrejsemnou@vvzs.army.cz>

pub 1024D/CF022FF3 2000-03-13 Siwek Roman <siwekr@army.cz>

pub 1024D/33CDE3B8 1999-11-30 *** KEY REVOKED *** [not verified]
                Lubom�r KOVA��K <kovarikl@army.cz>
                Lubom�r Kova��k <kovarikl@post.cz>
                Lubom�r Kova��k <kovarikl@volny.cz>

pub 1024D/309F36E7 1999-09-14 Roztomil� Jan <roztomij@army.cz>

pub 1024D/A58CAF6D 1999-08-24 Roztomil� Jan <roztomij@army.cz>

pub 1024D/64DB2DFB 1999-08-19 Michal Dlouhy <dlouhym@army.cz>

pub 1024D/4EEC141F 1998-08-11 Richard H Gould <gouldr@army.cz>


 

Ministerstvo vnitra

Type bits/keyID   Date    User ID

pub 4096R/1C9CCEAA 2016-04-14 Pavel Chlubna <pavel.ch@px.mvcr.cz>

pub 4096R/D926B450 2011-10-13 support@px.mvcr.cz <support@px.mvcr.cz>

pub 2048R/38593E1F 2010-08-18 Lektor <lektor007@px.mvcr.cz>

pub 1024D/990EC64C 2003-10-13 *** KEY REVOKED *** [not verified]
                Jindrich HLAVATY <jindra.hlavaty@px.mvcr.cz>
                Jindrich HLAVATY <hlavaty@px.mvcr.cz>

pub 1024D/03E94849 2003-02-26 Ralf Rosanowski (Email Office) <rrosa@mvcr.cz>

pub 1024D/CB4424C7 2002-07-17 *** KEY REVOKED *** [not verified]
                kovpav <pavel.koval@px.mvcr.cz>

pub 1024D/5EC55392 2002-01-08 Pavel Koval <pavel.koval@px.mvcr.cz>

pub 1024D/C86BAE28 2000-04-12 PP CR, tym Dane <dane@mvcr.cz>

pub 1024D/2F2F1EBC 2000-03-28 Jan Fo�t <fort@mvcr.cz>

pub 1024D/21C40D0F 2000-01-01 Sk�ba Rostislav <skybaR@volny.cz>
                Sk�ba Rostislav, Ing. <ppztuova@mvcr.cz>
                Sk�ba Rostislav <cz063896@worldonline.cz>

pub 1024D/5D29B2B0 1999-12-21 Thomas Stibor <stibor@mvcr.cz>

pub 1024D/E9F731DF 1999-11-05 Skupina informacni kriminality RSKP PP <sik@mvcr.cz>

pub 1024D/C3029EE1 1999-07-26 *** KEY REVOKED *** [not verified]
                Jindrich HLAVATY <jindra.hlavaty@px.mvcr.cz>
                Jindrich HLAVATY <hlavaty@mvcr.cz>
                Jind�ich HLAVAT� <hlavaty@volny.cz>
                Jindrich HLAVATY <hlavaty@px.mvcr.cz>
                Jind�ich HLAVAT� <hlavaty@mbox.catr.cz>

pub 2048R/71E04D65 1998-08-07 Jiri DASTYCH <dastych@mvcr.cz>

pub 1024D/4E082B9A 1998-08-07 Jiri DASTYCH <dastych@mvcr.cz>


 

Bezpečnostní informační služba

Type bits/keyID   Date    User ID

pub 2048R/7DB145B3 2011-03-09 Personalni kancelar <personal@bis.cz>

pub 2048R/733BBEA2 2011-03-03 Info <info@bis.cz>

pub 1024D/3A7B16D0 2007-02-07 InfoMail <info@bis.cz>

pub 1024D/33BC8CD7 1999-10-11 Helena Nykod�mov� <nykodymova@bis.cz>


 

Úřad pro zahraniční styky a informace

Type bits/keyID   Date    User ID

pub 1024D/D9848000 2003-10-13 *** KEY REVOKED *** [not verified]
                Jindrich HLAVATY <hlavaty@uzsi.cz>

pub 1024D/193E219C 2002-07-10 *** KEY REVOKED *** [not verified]
                Bc. Jind�ich HLAVAT� <hlavaty@uzsi.cz>
                0x193E219C


 

Hrad

Type bits/keyID   Date    User ID

pub 1024D/7DA1956A 2007-03-21 Vaclav Klaus (president) <klaus@hrad.cz>

pub 1024D/3B9291DF 2007-03-21 Vaclav Klaus (president) <klaus@hrad.cz>

pub 1024D/5DE3EBF0 2004-12-09 Erik Botta <Erik.Botta@hrad.cz>

pub 1024D/BA761B4D 2002-06-09 Erik Botta (SPH) <Erik.Botta@hrad.cz>

pub 1024D/1A38ABBB 2002-01-31 Erik Botta <Erik.Botta@hrad.cz>


 

Senát

Type bits/keyID   Date    User ID

pub 1024D/C4F73D26 2001-02-08 Lukas Macek <macekl@senat.cz>


 

Poslanecká sněmovna

Type bits/keyID   Date    User ID

pub 1024D/33587CA6 2000-10-19 Michal Lobkowicz <lobkowicz@psp.cz>

pub 1024D/8D514284 2000-03-20 Vladimir Mlynar <mlynar@psp.cz>

pub 1024D/474DD9DA 2000-03-20 Filip Svab <svab@psp.cz>

pub 1024D/31808485 2000-03-17 Michal Lobkowicz <lobkowicz@psp.cz>


 

Ministerstvo zahraničních věcí

Type bits/keyID   Date    User ID

pub 1024D/89A8581F 2008-01-14 ZU Viden (no password) <vienna@embassy.mzv.cz>

pub 1024D/984B9A3C 2007-06-16 Josef Holubik <josef_holubik@mzv.cz>

pub 1024D/348D1D89 2007-04-25 JS Prace <jozef_strbik@mzv.cz>

pub 1024D/19B4E614 2007-04-25 Martin Kříček <Martin_Kricek@MZV.cz>

Volba lidskosti