POSLEDNÍ ČLÁNKYZáštitu nad šumavským seminářem o moderních způsobech lesnictví „Lesník 21. století“ převzala Stínová vědecká rada NP Šumava poté, co Správa NP Šumava po sedmi letech spolupráce odmítla organizaci letošního ročníku podpořit. Důvodem zamítnutí spolupráce je údajný nesoulad tématu semináře se současným směřováním Národního parku Šumava, a to i přesto, že na semináři zazní nové poznatky o fungování přírodních lesů po narušeních, což se šumavského národního parku velmi úzce dotýká.

 

 

Letošní již 8. ročník semináře se uskuteční 21. 3. 2013 v Centru vzdělávání v šumavské obci Stachy a bude se věnovat narušením (odborně disturbancím) v lesních ekosystémech. Stínová vědecká rada NP Šumava oceňuje novost a kvalitu vědeckých příspěvků, které na semináři zaznějí, a proto se rozhodla nad seminářem převzít záštitu. Popírá tak vžitou představu, že ochrana přírody a lesnictví jdou vždy proti sobě.

S referáty na semináři vystoupí například vědečtí pracovníci Lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity, odboru ekologie lesa VÚKOZ, či zástupce NP Bavorský les. Účast na semináři přislíbili také odborníci ze zahraničí, například Ing. Arthur Ebregt, vedoucí Správy Kroondomein (Holandských královských lesů), a pracovníci vedení Národního parku Bavorský les.

Organizátorem semináře je Okrašlovací spolek Zdíkovsko. Seminář je určen zejména představitelům z řad státní správy, školství, lesníkům z praxe i všem dalším zájemcům o les a lesnictví. Všechny minulé ročníky se konaly v přednáškovém sále Správy NP Šumava v Kašperských horách. Vedení NPŠ dosud s organizátory semináře sdílelo snahu zprostředkovat místním lesníkům a zainteresované veřejnosti moderní poznatky z výzkumu i praxe oborů ekologie a managementu lesních ekosystémů. Nové vedení NP Šumava však v letošním roce odmítlo tento seminář podpořit a svůj přednáškový sál odmítlo dát k dispozici.

Bližší informace v tiskové zprávě SVR NPŠ:
Lesník 21.století pod záštitou SVR NPŠ

Volba lidskosti