POSLEDNÍ ČLÁNKYNakupovali jste přes internet a zaplaceného zboží jste se nedočkali? Pak je docela možné, že jste se stali sponzory Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). V minulém roce skupina nacionálních hackerů napadla blíže neurčený alternativní e-shop a platby za objednané produkty převedla právě na účet nacionální politické strany.

 
 

 

V létě minulého roku se na portálu White Media v sekci nacionálního hackingu objevila zpráva, že nacionální hackeři napadli alternativní e-shop a pozměnili zde číslo účtu. Zákazníci, kteří se rozhodli platit převodem na účet, tak posílali peníze ve prospěch „nacionálního hnutí“. Svůj úlovek hackeři doložili snímky obrazovky, kde uvedli i částečně odkrytá čísla účtů. Číslo nacionálního hnutí je velmi podobné bankovnímu účtu DSSS.

Výroční finanční zpráva DSSS uložená v Parlamentní knihovně však žádné podvedené klienty e-shopu neodhalila. V roce 2012 zaznamenala politická strana 4 sponzory z řad fyzických osob. Byli jimi předseda strany Tomáš Vandas (8 500 Kč), výkonný místopředseda Jiří Štěpánek (2 500 Kč), bývalý tajemník Republikánské mládeže Vladimír Mlejnecký (3 500 Kč) a Vladimír Podivínský (6 000 Kč). Celkem strana na finančních darech vybrala 20 500 Kč a na členských příspěvcích 101 780 Kč.

Bankovní účet Dělnické strany je veden u GE Money Bank a není transparentní. To v důsledku znamená, že Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny, který výroční finanční zprávy přijímá a provádí jejich kontroly, není schopen ověřit, jestli v ní uvedené údaje jsou pravdivé. Finanční zpráva ale musí zahrnovat zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky s výrokem bez výhrad. To v překladu znamená nezávislé ověření účetních výkazů auditorem, který potvrdí, že údaje uvedené ve výroční zprávě jsou pravdivé. Auditorem výroční zprávy DSSS byl Ing. Karel Černošek z auditorské společnosti FARGO ESO, spol. s r.o.

Je tedy vysoce pravděpodobné, že DSSS má skutečně jen 4 sponzory a žádné platby z napadeného e-shopu na její účet nedorazily. V případě, že jste se přesto stali obětmi nacionálních hackerů a svou platbu odeslali ve prospěch účtu 197 230 562 / 0600, informujte o této skutečnosti Policii ČR.

Volba lidskosti