POSLEDNÍ ČLÁNKYCo podle vás znamená slovo „strach“? Kde je jeho začátek a jeho konec? Máte pocit, že jste se s pocitem strachu již narodili? Jsem si na 99 % jistý, že pocit lidského strachu jistě zažil již každý z nás. Pokusil se, ale někdo z vás hlouběji přemýšlet o tom, proč tento pocit ve svém životě zažíváme? Co nás k němu vede?

Pojďme společně prozkoumat toto slovo a jeho význam v procesu Transformace.

Před nedávnem jsem si položil stejnou otázku a snažil jsem se v sobě na ni hledat možnou odpověď. Seděl jsem na útulné dřevěné lavičce v příjemném prostředí městského parku a pozoroval jsem ženu, která si hrála společně se svým malým dítětem na dětském pískovišti. Detailně jsem pozoroval onu ženu a celé její tělo, ruce, její tvář, oči a ústa. Ta žena byla při hře se svým dítětem absolutně šťastná a vyrovnaná. Chovala se naprosto přirozeně a bezprostředně. Byla přepnuta do „dětského“ módu. Její pohyby byly úžasně ladné a sesynchronizované s pohyby jejího dítěte. Jejich hra neměla žádná pravidla a předem očekávaný výsledek, ale přesto je naplňovala neskonalou touhou po společné aktivitě, vzájemném kontaktu a spolupráci. A pak se stalo něco neuvěřitelného, ale přitom naprosto přirozeného co dosavadní atmosféru posunulo na jinou frekvenční úroveň našeho „dospělého“ vědomí. Její malé dítě se z ničeho nic postavilo na své nožičky, přistoupilo ke své matce, pohladilo jí po vlasech a pak jí něžně políbilo na její tvář. Jejich oči se navzájem střetly a s pocitem naprosté blaženosti a uvolnění se začali vzájemně objímat. Ve tváři malého dítěte byl spokojený úsměv a její matce se na malý okamžik v jejích očích usadily drobounké kapičky slz. Slz radosti a štěstí, které si svojí drobnou ručkou poté jemně otřela.

Ještě dlouhou chvíli po tom co jsem opustil brány městského parku, jsem si neustále ve své hlavě přehrával tento zážitek a snažil se „vnitřně“ zdokumentovat a zapamatovat chování onoho dítěte a jeho matky.

Dovolte mi, ale abych se zase na malou chvíli vrátil na počátek mé poznámky a to k tématu o lidském strachu. Náš současný „zastaralý a zpola nefunkční a kolabující svět“ je postavený na zcela špatných systémových, finančních, ale především morálních hodnotách, které nás teď všechny v posledních letech začínají tlačit čím dál tím více do pocitů osobního zmaru, frustrace, zklamání a především ztráty lidské a morální důvěry.

Nemá smysl, abych zde dále vyjmenovával stovky a tisíce příčin „našich osobních strachů“, které nás vedou neustále ke stejnému činiteli. Totiž k našemu vědomí a myšlení a uvědomění si sebe sama, jako svobodné a ničím nesvázané lidské bytosti, která má v sobě nekonečné možnosti, touhy a sny. Toto doposud neobjevené uvědomění si sebe sama, je základním a nejdůležitějším problémem současnosti.

Mám pocit, že nás všechny v dohledné době čeká obrovská řada změn. Změn, které by měly být především změnou pozitivního myšlení, přístupů a chování nás jednotlivců. Tento proces se nedá již ničím zastavit, protože existuje velké množství jedinců, kteří se již vědomě a myšlenkově Transformují.

V současné době je možné, že se ve svém okolí můžete čím dál tím více setkávat s lidmi, kteří jsou v procesu Transformace lidského vědomí na tom stejně, jako jste na tom vy. Tento proces může být u každého jednotlivce naprosto individuální, jelikož se každý může momentálně nacházet v jiné Transformační fázi.

Pro zdárný průchod Transformačním procesem každého z nás, je v této době nejdůležitějším faktorem především změna lidského vědomí. Domnívám se, že bez této změny lidského myšlení, může u některých jednotlivců dojít buď k dobrovolnému a nebo bohužel nucenému přesunu do jiných dimenzí. My ostatní, kteří máme vnitřní pocit, že už jsme měli s příznaky Transformace nějakou osobní zkušenost, bychom se měli o tyto informace podělit s ostatními. Nejjednodušším a nejrychlejším řešením v dnešní době je cesta vzájemné Komunikace.

Závěrem mi dovolte, abych nám všem popřál co možná nejméně bolestný průchod Transformačním procesem.

 

O autorovi:
Jan Bergmann – Zpěvák a skladatel, který je členem hudební skupiny Psychoza a Sector X. Spolumajitel soundware firmy Art of Sound.

Volba lidskosti