POSLEDNÍ ČLÁNKY 

Čtenáři nám do redakce zasílají mnoho a mnoho stížností na systematické porušování lidských práv na pracovištích či v domovech pro seniory. V rámci možností  nedokážeme posoudit, zda ty či ony informace jsou pravdivé, ale jedno víme jistě – všechny ty stížnosti jsou založeny na skutečných událostech.

Ten neblahý společenský jev označujeme slovem ŠIKANA. Šikana zraňuje nejčastěji slušné a dobré lidi, kterým nikdo nic neuvěří, kterým nikdo nepomůže. Bohužel se až příliš často stává, že blízké okolí považuje jakoukoliv stížnost na šikanu za výplod choré mysli a odmítá se podobnými případy zabývat, odmítá pomáhat. Ba naopak, začne oběť obviňovat, že si za vzniklou situaci může sama, protože je duševně narušená. Ale tak to samozřejmě není. Tak proč se zlé věci dějí dobrým lidem?

Šikanovaní bývají tedy i výjimeční a dobří lidé, i když existují výjimky. Jsou šikanované talentované děti, které znalostmi převyšují nejen své vrstevníky, ale i učitele. Jsou šikanováni milí důchodci v domovech pro seniory, protože jsou už staří a neočekává se, že by se mohli a uměli bránit. Jsou šikanováni zaměstnanci, kteří jsou pracovití a odvádějí dobrou práci. Jsou šikanováni také někteří blogeři a novináři, protože píší věci, které by neměli.

Pro patologické prostředí, v němž existuje šikana, je typické, že se v něm nenajde ani jeden člověk, který by se zastal oběti. Existují i případy, že jakmile lidé zjistí, že je někdo šikanovaný, postaví se dokonce proti němu, tedy na stranu agresora. Budou z něj dělat raději blázna a hrozit mu výchovným ústavem, trestním stíháním nebo rovnou psychiatrickou léčebnou. Největší problémy totiž dělá ten, kdo na ně upozorňuje.


Několik rad:

  • Ve zvlášť nebezpečných situacích kontaktujte rovnou policii.
  • Nejlepší obranou je nemocné prostředí co nejrychleji OPUSTIT a zpřetrhat všechny nitky, které by vás s daným prostředím svazovaly. Někdy takových prostředí budete muset za život opustit více.
  • Pokud opustit prostředí nemůžete, snažte se NAJÍT podobné lidi ve stejné situaci a buďte hlavně s nimi.
  • SHROMAŽĎUJTE důkazy, že je s vámi nakládáno v rozporu se zákonem a nechlubte se tím, že tyto důkazy shromažďujete.
  • VYHNĚTE SE jakýmkoliv činnostem, kterými budete agresory dráždit. Obvykle je to projev slabosti. Snažte se, aby nevěděli, že vás skutečně trápí to, co vám dělají.
  • Hledejte v knihovnách a na Internetu rady, jak se bránit.

 

Volba lidskosti