POSLEDNÍ ČLÁNKYOrganizovaná skupina neonacistů násilně narušila oslavy národního dne Katalánska v madridském kulturním centru Blanquerno. Za pokřiku „Neklamte nás, Katalánsko je Španělsko!“ násilně vnikli do konferenční místnosti, odstrkávali z cesty vysoce postavené politiky, až se dostali na pódium, kde strhli na zem katalánskou vlajku, napadli kameramana, zdemolovali stolek s mikrofonem a použili proti účastníkům ceremonie slzný plyn. Napadli také Josepa Sáncheze i Llibreho, katalánského politika z Demokratické unie Katalánska, člena Poslanecké sněmovny.

 
youtube24
 

Tito agresivní lidé patřili k Národní demokracii (National Democracy) a ke Španělské falanze (Falange Española y de las JONS), což jsou xenofobní a frankistické politické strany. Navzdory jejich jasně protidemokratické ideologii jsou ve Španělsku stále legální, byť jejich legálnost je v rozporu s evropskými směrnicemi. Obzvláště případ Španělské falangy je závažný, protože se jedná o stranu generála Franka během jeho krvavého diktátorství. Případem se nyní bude zabývat Evropská komise.

Narušení oslav národního dne Katalánska není jediným případem, kdy o sobě nechali španělští fašisté slyšet. V květnu 2013 vládní zmocněnkyně za Katalánsko, Mária de los Llanos de Luna, se zúčastnila vzdávání úcty veteránům nacistické armády, kde se rozdávala ocenění „Bratrstva veteránů Modré divize“. Zhruba tucet veteránů bylo oděno do modrých uniforem Španělské falangy z dob generála Franka.

Komise opakovaně odsoudila všechny formy a projevy rasismu a xenofobie, protože jsou neslučitelné se základními hodnotami EU. Podle rámcového rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva jsou všechny členské státy povinny postihovat úmyslné veřejné podněcování k násilí nebo nenávisti namířené na skupinu osob vymezené podle rasy, barvy pleti, původu, národnosti a etnicity.

Evropská unie navíc přislíbila, že bude bojovat s fašismem a nacismem. To je zaneseno v článku 3 rozhodnutí 1904/2006/ES, kde byla ustanovena Aktivní evropská paměť za účelem zabránění jakémukoliv opakování zločinů fašismu a stalinismu. Komisařka Malmströmová v roce 2011 rozběhla program RAN, síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci, která obsahuje například návrhy týkající se školení policistů s cílem rozpoznat první známky násilného extremismu a zároveň poskytuje deradikalizační programy pro členy extremistických skupin.

Veřejné orgány, politické strany a občanská společnost musí tvrdě odsoudit všechny rasistické a xenofobní projevy a je potřeba nezapomínat na zločiny spáchané totalitními režimy.

 
Odkazy:
Eulogising of authoritarian regimes in Spain
Answer given by Mrs Reding on behalf of the Commission
Fascist attacks on the Catalan Government delegation in Madrid
Un grupo ultra ataca la librería catalana Blanquerna en la Diada

 
Autor odmítá odpovědnost za nepřesnosti v překladu

Volba lidskosti