POSLEDNÍ ČLÁNKYMezi nejdiskutabilnější novinky zákona o zaměstnanosti patří sdílené zprostředkování zaměstnání s agenturami práce a vyřazení nezaměstnaného z evidence uchazečů o zaměstnání pokud odmítne vykonávat veřejnou službu.

Nově by například agentury práce měly dostat na každého uchazeče o zaměstnání, kterému budou zprostředkovávat zaměstnání, příspěvek 5 000 kč, za umístění uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru na dobu neurčitou 1 250 Kč a za setrvání umístěného uchazeče o zaměstnání v pracovním poměru na dobu neurčitou po dobu nejméně 6 měsíců 500 Kč. Na 90 tisíc takto zaměstnaných osob by byly náklady ve výši až 180 milionů korun.

Dále krajská pobočka Úřadu práce vyřadí z evidence uchazečů o zaměstnání každého, kdo by odmítl vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně a zároveň je veden v evidenci minimálně 2 měsíce. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od zapojení uchazečů o zaměstnání do veřejně prospěšných prací a veřejné služby slibuje, že uchazeči budou motivováni k aktivnímu řešení své situace a zároveň se vytvoří vhodné podmínky pro zachování nebo získání pracovních návyků. Záměrem je vytvořit funkční systém, který by se nedal zneužít těmi, kteří pracovat nechtějí.

Kritici však varují před plíživou privatizací úřadu práce, která zatíží ve svém důsledku státní rozpočet více, než kdyby se sdílené zprostředkování zaměstnání s agenturami práce neschválilo. Peníze ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie by také mohly skončit u soukromých podnikatelů.

Odpůrci veřejné služby pro „dlouhodobě“ nezaměstnané nesouhlasí především s krátkou dvouměsíční lhůtou, během které by si měl uchazeč o zaměstnání najít práci, pokud nechce vykonávat veřejnou službu, nebo přijít o podporu v nezaměstnanosti. Skrze pozměňovací návrhy poslance Romana Sklenáka požadovali buď úplné zrušení daného odstavce, nebo prodloužení lhůty na pět měsíců. Všechny návrhy byly zamítnuty, a to i přes to, že poslanec Bohuslav Sobotka na třetím čtení návrhu zákona upozorňoval, že institut veřejné služby je v rozporu s Listinou základních práv a svobod:

Záznam stenoprotokolu ze dne 9. září 2011

[…] “To, co přináší tato předloha, to znamená, že spojuje institut veřejné služby nikoliv s dlouhodobou nezaměstnaností, ale s krátkodobou nezaměstnaností – už po prvních dvou měsících vyplácení podpory – podle našeho názoru nepřiměřeně omezuje toto právo, které je garantováno v Listině základních práv a svobod. Toto už není pouze spor o pozměňovací návrh v Poslanecké sněmovně při projednávání zákona, jakých tady dnes a denně zažíváme desítky a možná stovky, ale tady hrozí konflikt s Ústavou ČR, resp. s Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku. Já cítím povinnost jako předseda České strany sociálně demokratické upozornit vládní koalici, upozornit vládní poslance na to, že se zde mohou dostat, pokud schválí vládní předlohu, do kolize s ústavním pořádkem v naší zemi, a že tím pádem vytvářejí prostor pro to, abychom se obrátili na Ústavní soud, aby celou věc posoudil a rozhodl, kde je pravda, zdali je dbáno Listiny základních práv a svobod, anebo zda vláda tato práva svým návrhem porušuje.“[…]

 

                                 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Článek 9
(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na:
  a) práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody,
  b) vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské služby,
  c) službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelních pohrom, nehod, nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty,
  d) jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých.

 

Poslanec Miroslav Opálka už v prvním čtení návrhu zákona nastínil nejkatastrofičtější scénář možného zneužití rozšiřování veřejných služeb a veřejně prospěšných prací:

Záznam stenoprotokolu ze dne 8. června 2011

[…] „Zdá se mi, že ministerstvo má velké oči, neboť technické, finanční i personální kapacity, jakož i možnosti práce jsou omezeny, pokud však do budoucna není předpokládáno, že půjde o levnou, státem dotovanou, tedy bezplatnou pracovní sílu pro různé komerční využití. Ne tedy jenom k zametání obce. Pak však každý zaměstnavatel, místo aby držel své kmenové zaměstnance, sáhne po této volné kapacitě. No, raději nedomýšlet.“ […]

 

 

O návrhu zákona se ve Sněmovně hlasovalo 6. 11. 2011 a přes námitky opozice byl návrh přijat. Z přihlášených 179 poslanců bylo pro 108, proti 69. Poslanci hlasovali následovně:

 

PŘÍTOMNO=179

JE TŘEBA=101

 [A] ANO=108  [N] NE=69  [0] NEPŘIHLÁŠEN, [M] OMLUVEN  [Z] ZDRŽEL SE

ČSSD

0 Pavel Antonín N Jan Babor N Vlasta Bohdalová N Robin Böhnisch
N František Bublan N Karel Černý N Richard Dolejš N Milada Emmerová
N Jaroslav Foldyna N Jan Hamáček N Michal Hašek N Pavel Holík
N Petr Hulinský N Jan Chvojka M Petr Jalowiczor N Vítězslav Jandák
M Václav Klučka N Jiří Koskuba N Jaroslav Krákora N Jiří Krátký
N Stanislav Křeček N Jan Látka N Vladimíra Lesenská N Alfréd Michalík
N Václav Neubauer N František Novosad M Josef Novotný ml. N Ivan Ohlídal
N Hana Orgoníková N Jiří Petrů N Pavel Ploc 0 David Rath
N Adam Rykala N Antonín Seďa N Roman Sklenák N Ladislav Skopal
0 Josef Smýkal N Bohuslav Sobotka N Miroslava Strnadlová N Miroslav Svoboda
N Ladislav Šincl N Josef Tancoš N Jeroným Tejc N Milan Urban
N Dana Váhalová N Miroslav Váňa N Roman Váňa N Jaroslav Vandas
N Ladislav Velebný N Václav Votava N Lubomír Zaorálek N Cyril Zapletal
N Jiří Zemánek N Václav Zemek

ODS

A Walter Bartoš A Václav Baštýř A Jan Bauer A Pavel Bém
A Marek Benda 0 Petr Bendl A Zdeněk Boháč A Jan Bureš
A Jan Čechlovský A Jana Černochová A František Dědič A Michal Doktor
A Pavel Drobil A Radim Fiala A Dana Filipi A Jana Fischerová
A Jan Florián A Ivan Fuksa A Zdeňka Horníková A Tomáš Chalupa
A Miroslav Jeník A Radim Jirout A Lenka Kohoutová A Jaroslav Krupka
A Jan Kubata A Jaroslav Martinů A Václav Mencl A Petr Nečas
A Miroslava Němcová A Vít Němeček A Jan Pajer A Jiří Papež
A Jaroslav Plachý A Jiří Pospíšil A Aleš Rádl A Ivana Řápková
A František Sivera A Pavel Staněk A Zbyněk Stanjura 0 Pavel Suchánek
A Pavel Svoboda A Igor Svoják A David Šeich 0 Marek Šnajdr
A Boris Šťastný A Jiří Šulc A Petr Tluchoř A Tomáš Úlehla
A Jan Vidím A Vladislav Vilímec Z David Vodrážka A Ivana Weberová
A Jaroslava Wenigerová

TOP09-S

A Jiří Besser A Zdeněk Bezecný A Ludmila Bubeníková A Václav Cempírek
A Josef Cogan A Jaromír Drábek 0 Jaroslav Eček A Jan Farský
A Petr Gazdík A Martin Gregora A Alena Hanáková A Leoš Heger
A Václav Horáček A Jan Husák A Jitka Chalánková A Rudolf Chlad
A Michal Janek A Luděk Jeništa A Ladislav Jirků A Miroslav Kalousek
A Jana Kaslová A Daniel Korte A Rom Kostřica A Patricie Kotalíková
A Václav Kubata A Helena Langšádlová A František Laudát A Jaroslav Lobkowicz
A Pavol Lukša A Jiří Oliva A Vlasta Parkanová A Gabriela Pecková
A Stanislav Polčák A Anna Putnová M Aleš Roztočil A Jaroslava Schejbalová
A Karel Schwarzenberg A Jiří Skalický A Jan Smutný A Bořivoj Šarapatka
A Renáta Witoszová

KSČM

M Vojtěch Adam N Zuzka Bebarová-Rujbrová N Petr Braný N Alexander Černý
Z Jiří Dolejš N Vojtěch Filip 0 Miroslav Grebeníček N Stanislav Grospič
M Milada Halíková M Pavel Hojda N Gabriela Hubáčková N Jan Klán
N Kateřina Konečná N Vladimír Koníček N Pavel Kováčik N Ivana Levá
N Soňa Marková N Květa Matušovská M Marie Nedvědová N Josef Nekl
N Miroslav Opálka N Marie Rusová N Marta Semelová N Josef Šenfeld
M Karel Šidlo N Miloslava Vostrá

VV

A Lenka Andrýsová A Michal Babák A Vít Bárta A Josef Dobeš
A Jana Drastichová A Otto Chaloupka A Radek John A David Kádner
A Kateřina Klasnová A Dagmar Navrátilová A Josef Novotný st. A Viktor Paggio
M Karolína Peake A Miroslav Petráň A Jiří Rusnok A Petr Skokan
A Jana Suchá M Jiří Štětina A Milan Šťovíček A Martin Vacek
A Radim Vysloužil

Nezařazení

N Stanislav Huml A Kristýna Kočí 0 Jiří Paroubek M Jaroslav Škárka
N Jiří Šlégr

 

Odkazy:

Vše o sněmovním tisku 373, Novela z. o zaměstnanosti [psp.cz]
Zákon č. 435/2004

Volba lidskosti