FACEBOOKOVÝ DETEKTIV


Facebookový detektiv dokáže najít různé informace o facebookových profilech. Jediné, co potřebujete, je znát ID profilu, o který se zajímáte.

1. Přihlašte se na Facebook

2. Jděte na zájmový profil

3. Zkopírujte url adresu profilu

4. Nechte si ji převést na ID, například tady.Pozn. Časem vytvoříme vlastní skript.

5. ID profilu vložte níže do polí a hledejte.


PříspěvkyPříspěvky, které profil napsal

Příspěvky, ve kterých je profil označen

Příspěvky, pod kterými profil komentoval

Příspěvky, které se profilu líbily


Fotografie


Fotografie s označeným profilem

Fotografie nahrané uživatelem

Fotografie, na kterých je profil označen

Fotografie, které profil okomentoval

Videa, na kterých je profil označen

Fotografie, které se profilu líbily


OstatníSkupiny, ve kterých je profil členem.

Soukromé skupiny, ve kterých je profil členem.

Přátelé profilu.

Stránky, které se profilu líbí.


POSLEDNÍ ČLÁNKY 

Asociace nezávislých medií, 1. 6. 2016. Kvůli podobným a jiným reportážím ze setkání proruské scény nás sleduje Ministerstvo vnitra - nikoliv proto, že jsme desinformátoři, ale naopak proto, že máme informace.

Asociace nezávislých medií, 1. 6. 2016. Kvůli podobným a jiným reportážím ze setkání proruské scény nás sleduje Ministerstvo vnitra – nikoliv proto, že jsme desinformátoři, ale naopak proto, že máme informace.


 

Novinářská cena v oblasti online zpravodajství byla udělena za unikátní článek Aktualně.cz o desinformacích. A to přestože se v tomto článku objevila velmi závažná desinformace a nepřesnost, na kterou byla dopředu upozorněna i nadace Open Society Fund Praha (OSF). V článku nazvaném „Rozkrýváme pozadí nové světové války. Jak se Češi ocitli v zajetí lží“ v podkapitole „Stránky, které křiví pravdu“ se objevil seznam desinformačních portálů, z nichž některé desinformační vůbec nejsou, například právě náš Evropský rozhled.

Autoři v podkapitole uvádí, že seznam sestavila jejich redakce s pomocí analytického nástroje Buzzsumo. Na otázku, proč vyhodnotili Evropský rozhled jako desinformační portál, nám Jakub Zelenka, jeden ze spoluautorů vítězného článku, odpověděl, že seznam jim dodalo ve skutečnosti Ministerstvo vnitra a přesný důvod zařazení našeho portálu jim není znám. To později potvrdil i druhý ze spoluautorů článku Lukáš Prchal v rozhovoru pro Český rozhlas – seznam jim údajně dodalo Ministerstvo vnitra a zařazení jednotlivých portálů neověřovali.

>>Poslechněte si: Lukáš Prchal pro Český rozhlas uvádí, že seznam vypracovalo MVČR

Zaslali jsme proto žádost o informace na Ministerstvo vnitra, abychom zjistili, z jakého důvodu jsme byli na seznam desinformačních portálů zařazeni, ale na tuto žádost nám písemně nikdo neodpověděl (nemuseli, protože jsme v elektronické žádosti neuvedli adresu trvalého pobytu). Teprve na přelomu minulého a tohoto týdne, když jsme sepisovali druhou žádost o informace, nám v předstihu zavolal zaměstnanec Centra proti terorismu a hybridním a hrozbám (CTHH) a uvedl, že žádný seznam desinformačních portálů redakci Aktuálně.cz neposkytli a nevědí, proč toto veřejně pánové Jakub Zelenka a Lukáš Prchal prohlašují. CTHH ani žádné seznamy desinformačních portálů nemá. Co se týče přímo Evropského rozhledu, ten za desinformační portál rozhodně nepovažují, naopak od nás čerpají informace, především z přednášek proruské scény a alternativních médii. V závěru telefonátu nám poděkoval, že se tomuto tématu ve volném čase věnujeme.

Pro novináře by nemělo být obtížné si výše uvedená tvrzení ověřit i z jiných zdrojů, případně si o Evropském rozhledu udělat obrázek vlastní.

Nadace OSF byla na tuto skutečnost dopředu upozorněna na kontaktním e-mailu i skrze facebookovou stránku, nicméně ani z jejich strany jsme nedostali zpětnou odpověď.

Na vítězném článku nás mrzí ještě jedna věc – a to používání termínu „alternativní médium“ jako synonyma pro médium desinformační. Je to stejná nepřesnost jako tvrzení, že všichni Romové kradou – a podle nás je tato nepřesnost i stejně závažná.

Ačkoliv proti desinformacím je potřeba bojovat a bulletin redakce Aktuálně.cz považujeme za jeden z nejlepších počinů v posledním roce a vítězství jim přejeme, zároveň se však domníváme, že by se k nepravdivým informacím měli postavit čelem a z článku je zpětně odstranit.

Víte čeho se týká pravda? Pravda se netýká jen velkých a důležitých věcí, ale i těch malých a nepodstatných. Skutečně velký člověk se umí zastat i malého alternativního média, pokud o něm někdo neinformuje pravdivě.

Volba lidskosti