FACEBOOKOVÝ DETEKTIV


Facebookový detektiv dokáže najít různé informace o facebookových profilech. Jediné, co potřebujete, je znát ID profilu, o který se zajímáte.

1. Přihlašte se na Facebook

2. Jděte na zájmový profil

3. Zkopírujte url adresu profilu

4. Nechte si ji převést na ID, například tady.Pozn. Časem vytvoříme vlastní skript.

5. ID profilu vložte níže do polí a hledejte.


PříspěvkyPříspěvky, které profil napsal

Příspěvky, ve kterých je profil označen

Příspěvky, pod kterými profil komentoval

Příspěvky, které se profilu líbily


Fotografie


Fotografie s označeným profilem

Fotografie nahrané uživatelem

Fotografie, na kterých je profil označen

Fotografie, které profil okomentoval

Videa, na kterých je profil označen

Fotografie, které se profilu líbily


OstatníSkupiny, ve kterých je profil členem.

Soukromé skupiny, ve kterých je profil členem.

Přátelé profilu.

Stránky, které se profilu líbí.


POSLEDNÍ ČLÁNKYPodle tiskové zprávy Kanceláře Akademie věd ČR se podařilo českým vědcům objevit geny lenosti.

Vědecký tým, ve složení prof. MUDr. Václav Hloubavý CSc., doc. RNDr. Jaroslav Plžík DrSc. a PHDr. Ing. Josef Šťoural CSc., pracoval na projektu vytvoření obsáhlé databáze DNA živočišných druhů. Při porovnávání řetězců DNA jednotlivých živočichů dospěl tým k překvapivému objevu. U všech živočichů, kteří by se dali laicky označit jako „pomalí”, byly objeveny naprosto shodné geny s pořadovými čísly 3212, 3601, 4126 a 5725. Naopak u ostatních živočichů nebyla na těchto místech genetická informace žádná, což odborníci označují jako „genetickou díru”, nebo „genetické blábolení”. Jaké však bylo překvapení vědců, když Ing. Šťourala napadlo seřadit čísla genů pod sebe.

3212
3601
4126
5725

Zaujala ho poslední dvojice číslic na každém řádku a každou tuto dvojici nahradil odpovídajícím písmenem anglické abecedy. To co uviděl mu doslova vyrazilo dech.

12
01
26
25

Díval se na anglické slovo LAZY, což v překladu znamená LÍNÝ.

Vědci genovou manipulací odstranili (knock out) tyto geny z několika šnečích vajíček a zjistili, že narození šneci se pohybují v průměru 3 krát rychleji, než jejich geneticky neupravení bratři.

Potenciál tohoto objevu je nedozírný. V budoucnosti bychom mohli zcela odstranit lidskou lenost. Přesto, že jsme teprve na počátku, již dnes se nám hlásí lidé dobrovolníci, kteří se chtějí stát pokusnými objekty.” řekl na tiskové konferenci profesor Hloubavý. „Zatím však, bohužel, ani jeden z nich není politik.”, dodal inženýr Šťoural.

Volba lidskosti