FACEBOOKOVÝ DETEKTIV


Facebookový detektiv dokáže najít různé informace o facebookových profilech. Jediné, co potřebujete, je znát ID profilu, o který se zajímáte.

1. Přihlašte se na Facebook

2. Jděte na zájmový profil

3. Zkopírujte url adresu profilu

4. Nechte si ji převést na ID, například tady.Pozn. Časem vytvoříme vlastní skript.

5. ID profilu vložte níže do polí a hledejte.


PříspěvkyPříspěvky, které profil napsal

Příspěvky, ve kterých je profil označen

Příspěvky, pod kterými profil komentoval

Příspěvky, které se profilu líbily


Fotografie


Fotografie s označeným profilem

Fotografie nahrané uživatelem

Fotografie, na kterých je profil označen

Fotografie, které profil okomentoval

Videa, na kterých je profil označen

Fotografie, které se profilu líbily


OstatníSkupiny, ve kterých je profil členem.

Soukromé skupiny, ve kterých je profil členem.

Přátelé profilu.

Stránky, které se profilu líbí.


POSLEDNÍ ČLÁNKY 

Printscreen ze SledujiSerialy.cz

Printscreen ze SledujiSerialy.cz


 

Státní zastupitelství a Česká protipirátská unie vinily stranu z porušování autorského práva. Na serveru Sledujuserialy.cz měla nabízet veřejnosti 1205 filmů zdarma ke zhlédnutí a způsobit tím filmovým producentům škodu 6 314 600 Kč. Soud dospěl k závěru, že Piráti provozovali server bez zisku, a tedy nešlo o úmyslné porušení zákona. Česká protipirátská unie jim totiž ani nedoložila, že autory filmů zastupuje. Usnesení není pravomocné, státní zástupce proti němu může podat stížnost.

„Jestli chceme fungující digitální ekonomiku, na které vydělá i autor, nemůžeme dělat ze sdílení odkazu nebo videa zločin. Tento judikát je důležitý pro právní jistotu všech uživatelů internetu. Říká totiž, že za porušování autorského zákona vás můžou popotahovat, jen když jste o tom prokazatelně věděli. Soud také potvrdil, že Česká protipirátská unie se nesmí chovat jako internetová policie a žádat bez dokladů odstranění obsahu z webu,“ říká místopředseda Pirátů a expert na autorské právo Jakub Michálek.

„Celou kauzu jsme chápali jako souboj moderních a zpátečnických způsobů výkladu světa a digitální reality. Trestní stíhání je důkazem, že staré struktury se místo inovací zuby nehty drží svých zavedených finančních modelů, které ovšem nemají s realitou zas tak moc společného. Uvedu příklad: loni přišlo do kin 13 milionů diváků, to je nejvíc za posledních 5 let. Loni také kina vydělala přes 1,6 miliardy korun. Pokud tohle je důsledek pirátství – a já věřím, že je – pak by nám měli filmaři spíš poděkovat, a ne nás žalovat,“ dodává předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Z rozhodnutí soudu ze dne 16. ledna 2017, sp. zn. 33 T 54/2016:

Pro naplnění základní skutkové podstaty tohoto trestného činu je přitom nutné zavinění ve formě úmyslu. (…) Vzhledem ke skutečnosti, že webové stránky nebyly provozovány za účelem zisku, musí být domněnka nevědomosti obviněné vyvrácena prokázáním toho, že věděla nebo vědět mohla, že použitý hypertextový odkaz zpřístupňuje protiprávně zveřejněné dílo na internetu, například na základě skutečnosti, že na to byla upozorněna nositeli autorského práva. (…)

V projednávané věci sice byla obviněná kontaktována Českou protipirátskou unií a upozorněna na závadný a protiprávní obsah svých stránek, Česká protipirátská unie se ovšem žádným způsobem neprokázala jakožto subjekt oprávněný jednat jménem držitelů autorských práv. Ve vztahu k obviněné tedy Česká protipirátská unie jednala z pozice subjektu, který se ničím neodlišuje od subjektů jiných (ať již fyzických či právnických osob). Na tomto závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že Česká protipirátská unie je známá svou specificky zaměřenou činností, kteréžto může účinně vykonávat pouze na základě plných mocí poskytnutých jí držiteli autorských práv. Na základě izolovaných výzev tohoto subjektu, který plné moci obviněné ani přes její výzvu nedodal, tak nelze dovodit vyvrácení presumpce nevědomosti, kdy osoba danou skutečnost ani vědět nemohla.

 
Usnesení soudu ke stažení

Volba lidskosti