POSLEDNÍ ČLÁNKYRedakci Evropského rozhledu bylo zasláno stanovisko policejního ředitele plk. Mgr. Jaromíra Knížete, ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, k činnosti policistů během bezpečnostního opatření při asanaci dřevní hmoty napadené kůrovcem v Národním parku Šumava. Z odpovědi plyne, že policejní ochrana těžby stála jeden milion korun, pořádková policie neprochází pravidelně psychotesty a že Krajské ředitelství Plzeňského kraje nepoužívá elektronickou komunikaci.

Informace získal náš čtenář, který si nepřeje být jmenován, ale redakce jeho jméno zná. Policejnímu prezidiu České republiky byl položen následující dotaz:

 

Dobrý den,

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás žádám o zodpovězení následujících otázek:
1. Kolik bude celkem stát ochrana těžby na Šumavě? Prosím o rozpis co nejpodrobněji (doprava, mzdy, náhrady, odměny…).
2. Kolik stál převoz zadržených do vzdálených měst.
3. Proč jsou z těžebního prostoru nejprve vyváděni novináři, i když byla těžba zastavena, a tak nebyl nikdo ohrožen?
4. Procházejí členové zasahující pořádkové jednotky nějakými pravidelnými psychotesty na zjištění sklonu k agresivitě?

Děkuji

 

Čtenář nás upozornil, že ačkoliv v dotazu uvedl id své datové schránky, odpověď mu dorazila poštou, a to nikoliv z Policejního prezidia ČR, ale z Krajského ředitelství Plzeňského kraje.

Níže je oskenované vyjádření, text zvětšíte kliknutím na obrázek.

 


Volba lidskosti