POSLEDNÍ ČLÁNKYMáte pocit, že česká vrcholová politika je pod vlivem organizovaného zločinu? Poznatky ukazují, že ruské skupiny si některé české politiky už koupily.[1] Vedle domácí organizované kriminality patří ruskojazyčný organizovaný zločin mezi největší hrozby pro Českou republiku.

 

 

O tom a mnohém jiném pojednává studie Ruský a ukrajinský organizovaný zločin – Hrozby a rizika pro ČR v kontextu globalizace organizovaného zločinu od Petra Pojmana. Studie vznikla v rámci výzkumného projektu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP). Činnost IKSP je zaměřena na vytváření a aktualizaci poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR.[2]

V úvodní části práce se autor věnuje vymezení pojmů „hrozba“ a „riziko“ v souvislosti s organizovaným zločinem, následně se věnuje vývojovým aspektům fungování organizovaného zločinu v postsovětském prostoru a jeho aktuálním zastoupením v Rusku a na Ukrajině. Práce je završena charakteristikou působení ruskojazyčného zločinu v globálním měřítku, nevyjímaje Českou republiku. Autor do pojmu „organizovaný zločin“ zahrnuje i politický a podnikatelský rozměr, protože na určité úrovni se ztrácejí rozdíly mezi organizovaným zločinem a zcela normálním fungováním kapitalismu. [3]

Ačkoliv se v zahraničí představitelé ruskojazyčných mafií snaží vyhnout konfrontaci, občas k prosazení svých zájmů používají kriminální praktiky. Příkladem buď zahradník René Mandys z Dolní Olešnice na Trutnovsku, který byl zmrzačen, protože odmítl prodat své pozemky ruskému majiteli tamějšího zámečku Alexeji Zacharovi. Později se ukázalo, že jedním z útočníků byl dvacetiletý zaměstnanec bezpečnostní agentury, která střežila Zacharovův zámek. [4]

Co si ale málokdo uvědomuje je, že vlivy ruskojazyčného organizovaného zločinu stojí i za zastavením dodávek plynu do Evropy v zimě 2008/09, stojí za aférou s lehkými topnými oleji a můžou dokonce ovlivnit i obranyschopnost státu, pokud skrze lobbistické skupiny dojde k nákupu nekvalitního vojenského materiálu.

Studii, která je volně dostupná na webových stránkách Petra Pojmana, doporučujeme k přečtení všem čtenářům Evropského rozhledu.

 
Ukázka:

V jiných případech však může jít o mnohem sofistikovanější spolupráci českých a ruskojazyčných struktur. Je však obtížné uvést příklady ze současnosti. Všechny tyto aktivity jsou v zájmu samotných pachatelů velmi dobře zakonspirovány. Podíváme-li se však do minulosti, lze jako příklady vývozu sofistikované metody uvést i v ČR velmi známou aféru lehkých topných olejů (LTO). Podvody s LTO probíhaly v letech 1992 až 1995 v celé střední a východní Evropě. Policisté dnes přiznávají, že se za nimi skrývá mnoho vydírání, atentátů a nevyjasněných zmizení několika podnikatelů. Mnozí policisté také neoficiálně připouštějí, že celou akci s obchody s LTO možná kryli někteří vysoce postavení policisté a státní úředníci. Podle maďarské policie stála za obchody s LTO především skupina již po několikrát zmíněného S. Mogileviče, jenž obchody prováděl přes svou firmu Benex Worldwide. Mogilevič byl velmi pravděpodobně i architektem celého systému, který podle mnohých odborníků způsobil daňové úniky ve výši asi 60 miliard korun.

 
Odkazy:

[1] Roth, J.: Gangsteři z východu., Praha 2007
[2] Definice: http://www.ok.cz/iksp/onas.html
[3] http://www.petrpojman.com/2013/05/institut-pro-kriminologii-a-socialni-prevenci-vydal-moji-monografii/
[4] http://zpravy.ihned.cz/c1-53839090-
kdo-se-boji-alexeje-zacharova

Volba lidskosti