POSLEDNÍ ČLÁNKYBrno, 14. února 2013 – Hnutí za přímou demokracii pořádá 23. února v Brně na náměstí Svobody od 14.00 demonstraci, jejíž hlavní motto je „Podvedený národ – 65 let nesvobody“. Mezi pozvanými hosty jsou spisovatelka Lenka Procházková, herečka Tána Fišerová, performer Milan Kohout nebo předseda Romské hospodářské rady Miroslav Tancoš.

„Ideály svobody, spravedlnosti a sociálně spravedlivé společnosti sdíleli lidé jak v únoru 1948, tak i v listopadu 1989. V obou případech však byli oklamáni. Mocenské elity využily svého postavení ke svému prospěchu, nikoliv ku prospěchu občanů. Z této zkušenosti je nutné si vzít poučení a na jeho základě nalézt cestu k uskutečnění ideálů listopadové revoluce“, uvádí mluvčí Hnutí za Přímou Demokracii Milan Valach.

Akce volně navazuje na otevřenou diskusní konferenci „Demokracie versus totalita v 21. století“, kterou HzPD uspořádalo na začátku února v Českých Budějovicích. Sborník diskusních příspěvků a videozáznam je možno najít na stránkách hnutí.

„ Ve společnosti se kumuluje napětí. Bylo to vidět při prezidentských volbách, stále probíhá studentská antikomunistická kampaň proti výsledkům krajských voleb na jihu Čech. Jde však mnohdy o neporozumění nebo neznalost historie. Chybí nám celospolečenská diskuse o podstatě minulého režimu a srovnání s nynějším. I toto chceme občanům připomenout, aby došlo k znovuzrození revolučních myšlenek, které byly vládnoucími elitami deformovány“, doplňuje hlavní organizátor akce Jaroslav Plucar.

Srdečně zveme všechny občany, odboráře, občanské iniciativy a zástupce médií.

Za Hnutí za přímou demokracii
Ladislav Štítkovec, mediální koordinátor HzPD

__________________________________________________________________
Poznámky:

Pozvánka na demonstraci na webu HzPD:
http://www.hzpd.cz/podvedeny-narod-demonstrace/

Konference „Demokracie versus totalita v 21 století“ na stránkách HzPD:
http://www.hzpd.cz/konference

Sborník z konference:
http://www.hzpd.cz/data/editor/File/Sbornik_Demokracievstotalita.pdf

Videozáznam:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL49MSj9iw6KnlEqH9HGGMYWSUZGZKCbQU

Hnutí za přímou demokracii je občanským sdružením založeným v únoru 2001. Není politickou stranou, nechce jí být a neusiluje o vstup do parlamentu. Avšak usiluje o změnu postavení občanů v politickém systému naší země tak, aby se v souladu s Ústavou ČR stali skutečnými nositeli moci ve státě.

Volba lidskosti